piątek, 16 sierpnia 2013

Dołączanie grafiki do wymagań

Naturą wymagań jest ich forma tekstowa. Każde wymaganie jest formułowane w języku naturalnym. Składa się co najmniej z jednego zdania oznajmującego.

Dobrze, żeby wymaganie miało:

  • swój unikalny identyfikator, do którego można referować w innych artefaktach analitycznych, 
  • nazwę - która w skrótowej formie prezentuje jego charakter,
  • treść - jedno lub kilka zdań; może się składać również z listy numerowanych lub wypunktowań.
A co, jeśli wymaganie dotyczy na przykład ekranu użytkownika lub kształtu raportu? 
Czy należy wówczas w formie tekstowej opisywać położenie przycisku na ekranie? 
Doświadczony analityk wie, że znacznie skuteczniej jest w wymaganiu umieścić prototyp ekranu pokazujący miejsce, gdzie taki przycisk zostanie umieszczony przez programistę.

Niektórzy próbują sobie poradzić z referowaniem wymagania do elementu graficznego poprzez umieszczenie na diagramie wymagań obrazka w formie elementu typu Boundary, w którym wyświetlana jest grafika (patrz artykuł Jak dodać obrazek do modelu?), a następnie stworzenie relacji do niego.
Nie jest to dobre rozwiązanie, bo element graficzny nie stanowi integralnej części wymagania.

Rozwiązaniem jest dołączenie grafiki w formie tzw. Linked Document. Jest to dokument w formacie RTF, który jest przyporządkowany do określonego elementu. Informacja o tym, że element posiada Linked Document prezentowana jest na diagramie w postaci literki A w prawym dolnym rogu elementu.
Requirement with Linked Document
Dokument ten można tworzyć, edytować lub usunąć korzystając z menu kontekstowego zaznaczonego elementu.

Zawartość takiego dołączonego dokumentu wyświetlana jest w wewnętrznym edytorze RTF.

Obrazek dołączony w ten sposób do wymagania może zostać również dołączony do generowanego raportu RTF. Aby to było możliwe należy w edytorze RTF do szablonu dołączyć sekcję Linked Document.

Zatem podsumowując:

  • Elementy graficzne niezbędne do pełnego opisu wymagania umieszczane są poprzez wykorzystanie mechanizmu Linked Document.
  • Elementy graficzne mogą być umieszczane w raporcie zawierającym specyfikację wymagań.
Ponadto:
  • Oprócz grafiki można w ten sam sposób umieszczać tabele. Tabele takie mogą być kopiowane z dokumentów MS Word lub MS Excel bez utraty formatowania.
  • Treść załączonego Linked Document może być umieszczona w raporcie przed lub po opisem wymagania (pole Notes).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz