poniedziałek, 11 marca 2013

Jak dodać obrazek do modelu?

Czasami zachodzi potrzeba wzbogacenia diagramów tworzonych w programie Enterprise Architect o elementy graficzne. Na przykład na stronie startowej można umieścić logo organizacji, na diagramie opisującym lokalizacje - zamienić zwykłe prostokąty na symbole budynków albo na diagramie typu deployment zamienić device na symbol routera.

Poniższy rysunek prezentuje przykład diagramu wzbogaconego o elementy graficzne.
przykładowy diagram wzbogacony o elementy graficzne

Komponent o nazwie Klient EA 1 oraz Klient EA 2 reprezentują aplikacje klienckie Enterprise Architect zainstalowane na stacjach roboczych.Jak wstawić obrazek na diagram?

Wstawianie elementów graficznych na diagram w EA jest dość intuicyjne. To znaczy, należy wyświetlić taki obrazek w jakimś programie i skopiować go do schowka. A w EA należy go wkleić. Ale jeśli chodzi o wklejenie, to mamy dwie możliwości:

  1. Menu Edit -> Paste Image from Clipboard (Ctrl+Shift+Insert) - ta akcja powoduje wstawienie grafiki na diagram w postaci tzw. boundary, czyli czegoś w rodzaju ramki wypełnionej grafiką. Boundary oprócz funkcji logicznego grupowania elementów nie ma żadnego znaczenia w UML lub jakiejkolwiek innej notacji.
  2. Wstawienie na diagram elementu wybranego typu, a następnie wybranie z menu kontekstowego Apperance -> Apply Image from Clipboard.
Tę drugą możliwość przedstawia poniższy rysunek.

Zaznaczyć należy, że elementy graficzne wstawiane w ten sposób mogą się nie przenosić pomiędzy różnymi repozytoriami. Wyeksportowany pakiet z jednego modelu i zaimportowany w innym będzie przedstawiony w sposób standardowy. A zatem gdzie są zapisywane takie obrazki?

Image Manager

Każdy element graficzny trafia w jedno miejsce w repozytorium, którym zarządza tzw. Image Manager.

Dotrzeć do niego można poprzez menu kontekstowe dowolnego elementu na diagramie: Apperance -> Select Alternate Image. Opcja ta służy do wybrania pliku graficznego spośród zaimportowanych już elementów graficznych. Ponadto można wejść do Image Managera wprost z menu: Settings -> Images.

Na liście załadowanych elementów graficznych odnaleźć można pozycję o nazwie Image1003. Nazwa ta została nadana automatycznie w momencie wklejenia obrazka ze schowka. Po naciśnięciu przycisku Usage można zapoznać się z listą elementów modelu, które korzystają z tego pliku graficznego.

Widać, że ten sam plik graficzny jest wykorzystywany do wizualizacji elementów o nazwie Klient EA 2 oraz Klient EA 1 na diagramie o nazwie dodawanie obrazków.

Taki plik graficzny możemy z poziomu Image Managera zaktualizować, czyli zmienić na jakiś inny, można również zmienić jego format. Możliwa jest również zmiana nazwy na bardziej intuicyjną, np. sparx-logo.

A jakie typy plików można zaimportować? Obsługiwane są formaty to:

  • rastrowe: .BMP, .PNG, .JPG, .TGA, .PCX,
  • metafile (rastrowe lub wektorowe): .EMF, .WMF. 

Gdy może być potrzebna zmiana szerokości lub wysokości elementu na diagramie najlepiej przygotować grafiki wektorowe i zapisać je w formacie .EMF. Dzięki temu element będzie wyglądać bardziej naturalnie.

A jak można przenosić takie pliki graficzne pomiędzy modelami? Można do tego celu wykorzystać mechanizm Export/Import Reference Data lub MDG Technology.

Przypisywanie obrazków do typów elementów

Jeśli decydujemy się na przypisywanie obrazków do wielu elementów, to ręczne przypisywanie indywidualnie do każdego elementu może być kłopotliwe. Warto wówczas rozważyć stworzenie nowego stereotypu lub wykorzystanie istniejącego dla takich elementów i przypisanie pliku graficznego do tego stereotypu. 
Pozwoli to na automatyczną zmianę sposobu wyświetlania elementu w momencie nadania mu takiego stereotypu oraz na powrót do standardowego sposobu wyświetlania po usunięciu lub zmianie stereotypu na inny. Jest to analogiczny mechanizm do kolorowania według stereotypów.
EA - UML Types - Stereotypes - przypisanie pliku graficznego do stereotypu

W tym celu w oknie Settings --> UML Types, w zakładce Stereotypes należy dla wybranego stereotypu w sekcji Override Appearance wybrać Metafile, a następnie kliknąć na przycisk Assign. Potem możemy wskazać plik w formacie .EMF lub .WMF z dysku. Po tej operacji plik taki będzie dostępny z poziomu Image Managera, a każdy element opatrzony wybranym stereotypem będzie wyświetlany z wykorzystaniem wskazanego obrazka.
Zmiana dotyczy wszystkich elementów danego stereotypu w modelu i jest natychmiastowa. Warto o tym pamiętać, gdyż inni użytkownicy modelu mogą się zdziwić, że elementy na ich diagramach zmieniły się niespodziewanie.

Import biblioteki grafiki ze strony Sparx Systems

Jak widać, producent programu Enterprise Architect daje duże możliwości w kwestii wizualnego wzbogacania diagramów. Tylko pojawia się pytanie: czy trzeba samemu tworzyć takie pliki graficzne? 
Na szczęście Sparx Systems opublikował bibliotekę grafiki zawierającą około 150 plików graficznych.
Jest ona dostępna do pobrania pod adresem: http://www.sparxsystems.com/resources/image_library.html

Na tej stronie zamieszczona została również krótka instrukcja instalacji. Import odbywa się poprzez Project --> Model Import/Export --> Import Reference Data. A zawartość jest dostępna w poziomu Image Managera.
EA - Image Manager - zaimportowana biblioteka grafiki


1 komentarz:

  1. Dzień dobry, mam do Pana pytanie odnośnie programu Enterprise Architect. Dokładnie chodzi mi o znalezienie funkcji/ sposobu na to, aby w wygenerowanym pliku RTF, skala obrazków/ diagramów zawsze wynosiła 100%. Czy w ogóle jest możliwość kontroli skali wyświetlanych diagramów w wygenerowanym dokumencie RTF? Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam

    OdpowiedzUsuń