czwartek, 27 marca 2014

Wyświetlanie pakietów na diagramie

Zdarza się czasami, że osoby, które chcą prezentować na diagramach pakiety i powiązania między nimi przychodzą do mnie z pytaniem:
Jak sprawić, żeby na diagramie wyświetlona była również zawartość pakietu?
Aby odpowiedzieć na to pytanie spróbuję najpierw usystematyzować informacje.

Diagram pakietów jest jednym ze strukturalnych typów pakietów UML. Służy do prezentacji pakietów oraz powiązań miedzy nimi. Zaś sam pakiet dostarcza tzw. przestrzeni nazewniczej (ma to znaczenie głównie w inżynierii oprogramowania), jednak dla uproszczenia można traktować pakiet jako kontener grupujący elementy, które dotyczą tego samego obszaru lub są ze sobą powiązane semantycznie.

Pakiety można umieszczać na diagramach dowolnego typu. Jeśli jednak podstawową zawartością diagramu mają być tylko pakiety, wówczas powinniśmy skorzystać z dedykowanego typu: Package Diagram. Zatem z kategorii UML Structural wybieramy Diagram type: Package.


Aby umieścić istniejący pakiet na diagramie wystarczy przeciągnąć go z okna Project Browser. Nowe pakiety umieszczamy na diagramie korzystając z typu elementu Package z palety narzędzi (toolbox).

Domyślnie jednak pakiety na diagramie wyświetlane są w następujący sposób:
Aby diagram prezentował również zawartość pakietów w formie listy elementów konieczna jest zmiana ustawień diagramu. Klikamy zatem prawym przyciskiem myszy na pustym obszarze diagramu, a następnie z menu kontekstowego wybieramy opcję Properties. W oknie tym przechodzimy do zakładki Elements.

W sekcji Show Compartments odnajdujemy checkbox Package Contents i zaznaczamy go, jak na powyższym rysunku. Po naciśnięciu przycisku OK zawartość diagramu zostanie wzbogacona o pożądaną treść.

Na końcu warto jeszcze zadbać o stronę wizualną diagramu i odpowiednio rozmieścić elementy. Warto przy tym pamiętać, że dodanie nowego elementu do pakietu spowoduje automatycznie rozciągnięcie pakietu na diagramie, co może znacznie zaburzyć nasze starania o profesjonalny wygląd diagramu.
Diagram taki po zmianie opcji wyświetlania i ułożeniu jego zawartości może wyglądać, jak na poniższym rysunku.
1 komentarz:

  1. Witam, jak w nowwszym EA przejść z pakietów do pakietów z zawartością tj klasami? U mnie po kliknięciu properties nie ma takiego widoku element i zakladki:(

    OdpowiedzUsuń