sobota, 16 marca 2013

Data type - typy danych atrybutów

Aby rozpocząć opracowanie dowolnego typu diagramu klas (class diagram) w języku UML wystarczy w programie Enterprise Architect dodać nowy diagram typu class. Jednak, gdy dochodzimy do momentu, kiedy należy stworzone klasy wzbogacić o atrybuty może się okazać, że lista dostępnych typów danych nie do końca odpowiada naszym oczekiwaniom.

Domyślnie, po instalacji EA, każda nowo zakładana klasa ma przypisany od razu język programowania: Java
EA - właściwości klasy - ustawiony język: Java
Gdy dla takiej klasy wyświetlimy listę dostępnych typów atrybutów, to możemy znaleźć:
 • boolean,
 • byte,
 • char,
 • double,
 • float,
 • int,
 • long,
 • short. 
typy atrybutów klasy Java
W każdym przypadku można również wybrać <none> lub wybrać typ spośród innych klas w modelu (w szczególności Datatype lub enumeration).

Dociekliwy użytkownik może zajrzeć do specyfikacji UML, aby upewnić się, skąd wynikają takie, a nie inne możliwe wartości. 
A w specyfikacji UML możemy wyczytać, że istnieje coś takiego, jak primitive type. W pewnym uproszczeniu jest to typ danych reprezentujący atomowe wartości, na przykład wartości, które nie posiadają żadnych części składowych lub struktury. Mogą one precyzować semantykę lub operacje zdefiniowane poza UML (np. w matematyce). Język UML sam zawiera następujące primitive type:
 • Boolean,
 • Integer,
 • UnlimitedNatural,
 • String.
Już na pierwszy rzut oka widać, że ta lista jest zgoła odmienna od tej, którą widzimy w EA. Czy EA nie jest zgodny z UML?
Nieporozumienie wynika z domyślnego języka Java przypisanego do klasy. 
Zmieńmy zatem język klasy z Java na <none> (żaden).
EA - właściwości klasy - ustawiony język: none
I zobaczmy, jakie są dostępne typy atrybutów:
typy atrybutów klasy bez wybranego języka
Wartości na liście zmieniły się. Teraz są zgodne ze specyfikacją UML.

Okazuje się, że zanim przystąpimy do modelowania danych, warto czasem odpowiednio skonfigurować narzędzie. Bowiem, gdy w modelu istnieje już wiele klas i stwierdzimy, że trzeba zmienić ich język, a co za tym idzie - typy atrybutów, może to kosztować nieco pracy.

Istnieją w tej kwestii dwie szkoły: pierwsza z nich - purystyczna - optuje za tym, aby model domeny (zwany również modelem dziedziny) był niezależny od platformy programistycznej (PIM - Platform-Independent Model). Druga szkoła - pragmatyczna - stoi na stanowisku, że model domeny powinien być opracowany w taki sposób, aby zautomatyzować jego ewentualne przekształcenie w model specyficzny dla określonej platformy programistycznej (PSM - Platform-Specific Model). 

Jeśli chcemy tworzyć w oderwaniu od Javy, można zmienić domyślny język dla generowania kodu w ustawieniach EA.  Menu: Tools --> Options, zakładka Source Code Engineering.


Wybór wartości <none> z listy rozwijalnej sprawi, że wszystkie dodawane klasy nie będą miały przypisanego żadnego języka.

A jeśli ktoś jest ciekawy, gdzie są zdefiniowane typy danych dla poszczególnych języków, to można otworzyć okno Code Datatypes dostępne z menu Settings.
Z poziomu tego okna można również dodać definicję innego języka (Add Product) oraz modyfikować dostępne typy danych. Własne definicje można dystrybuować poprzez mechanizm Export/Import Reference Data.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz