czwartek, 20 grudnia 2012

Edycja szablonów RTF: Elementy spoza pakietu

W prosty sposób można umieścić w szablonie RTF opisy elementów znajdujących się w pakiecie objętym raportem. Wystarczy wstawić odpowiednie znaczniki, a następnie wybrać właściwe pola, które opisują znaczące cechy, takie jak nazwa (Name), czy opis (Notes).
Często jednak może być potrzebne wymienienie również innych elementów, które są powiązane z raportowanym pakietem poprzez kontekst. Dotyczyć to może elementów powiązanych relacjami lub obcych elementów umieszczonych na diagramach w raportowanym pakiecie. Dzięki temu raport może zawierać również (lub tylko) elementy pochodzące z innych pakietów niż raportowany.
Taki zabieg może być przydatny na przykład w sytuacji, gdy w rozdziale opisującym przypadki użycia chcemy nawiązać również do kontekstu procesów biznesowych lub komponentów aplikacji, które je realizują.
Elementy z diagramu

W przypadku, gdy chcemy zaraportować obce elementy z diagramu w szablonie RTF należy umieścić sekcję Diagram -> Element.

W szablonie pojawią się wówczas nowe znaczniki. W ich obrębie możemy umieścić na przykład listę elementów. W poniższym przykładzie w raporcie wynikowym pojawi się lista numerowana, w której w każdym wierszu znajdzie się nazwa elementu występującego na diagramie wraz z jego opisem.

Odpowiednie kombinacje zawartości poszczególnych sekcji pozwalają osiągnąć różne rezultaty.
Poniżej został umieszczony przykładowy diagram przypadków użycia, na którym znajdują się przypadki użycia (use case) z raportowanego pakietu oraz elementy z obcych pakietów. Takim elementem jest aktor Bibliotekarz oraz trzy wymagania. Obce elementy zostały na diagramie opatrzone dodatkowo nazwą pakietu, z którego pochodzą, na przykład from Aktorzy.
Przykładowy diagram przypadków użycia


Poniższa tabela prezentuje różne warianty, które są możliwe do osiągnięcia poprzez manipulację sekcjami raportu.

Zakres raportowanych elementów
Zawartość szablonu
Efekt
Elementy tylko z wybranego pakietu

 1. UC001 Dodanie nowego tytułu
 2. UC002 Dodanie pozycji
 3. UC003 Usunięcie pozycji
 4. UC004 Usunięcie tytułu
 5. UC005 Wyszukanie tytułu
 6. UC006 Zmiana tytułu
Elementy tylko spoza pakietu

 1. Każda książka przyporządkowana do jednej lub więcej kategorii
 2. Wsparcie dla wprowadzania wielu egzemplarzy tej samej książki
 3. Możliwość wyszukiwania po: Autor, Tytuł, słowo kluczowe
 4. Bibliotekarz
Osobno spoza pakietu elementy oraz osobno elementy z wybranego pakietu

W tym przypadku istnieje możliwość różnej prezentacji każdej z kategorii elementów. Tzn. może być inny zakres informacyjny oraz inna forma prezentacji. Jeśli chcemy mieć pewność, że forma prezentacji ma być taka sama, wówczas możemy pozostawić pustą sekcję Diagram -> Element. Wówczas dla elementów obcych zostanie zastosowana forma zawarta w sekcji Element.

 1. Każda książka przyporządkowana do jednej lub więcej kategorii
 2. Wsparcie dla wprowadzania wielu egzemplarzy tej samej książki
 3. Możliwość wyszukiwania po: Autor, Tytuł, słowo kluczowe
 4. Bibliotekarz

 1. UC001 Dodanie nowego tytułu
 2. UC002 Dodanie pozycji
 3. UC003 Usunięcie pozycji
 4. UC004 Usunięcie tytułu
 5. UC005 Wyszukanie tytułu
 6. UC006 Zmiana tytułu

1 komentarz:

 1. Bardzo ciekawa i ułatwiająca życie opcja.
  a czy jest możliwość używania funkcji warunkowych np.coś a'la "if"?
  Taka funkcja również bardzo by uprościła generowanie dokumentów

  OdpowiedzUsuń