poniedziałek, 22 października 2012

Szablony projektowe - Template Package

Jeśli tworząc model w Enterprise Architect borykasz się z uciążliwym ustawianiem tych samych opcji dla nowych diagramów i elementów, to zapoznaj się z funkcją programu Project Template Package.
Jako przykład wyobraźmy sobie, że jako analityk wprowadzasz do modelu nowe wymagania. Wymagania te są podzielone na różne kategorie (np. wymagania biznesowe, wymagania funkcjonalne, wymagania niefunkcjonalne) oraz obszary funkcjonalne (takie jak: wprowadzanie danych, realizacja zamówienia, raportowanie, administracja itp.). Każdej kategorii oraz obszarowi odpowiada określony pakiet w drzewie modelu wymagań.
W związku z tym Twoje zadanie jako analityka polega na:
 • utworzenie w każdym z pakietów diagramu typu Requirements,
 • na diagramie powinna być prezentowana legenda jako Diagram details (patrz Wersjonowanie diagramów),
 • na diagramie powinny być prezentowane wartości tagged values elementów,
 • utworzenie w każdej kategorii i obszarze zestawu wymagań odpowiadających potrzebom klienta,
 • status każdego wymagania powinien mieć wartość 'Zidentyfikowany' zamiast domyślnej wartości 'Proposed',
 • każde wymaganie na diagramie powinno mieć taką szerokość, aby poprawić czytelność opisu wymagania - czyli powinno być znacznie szersze niż standardowy kształt,
 • każde wymaganie powinno mieć tę samą szerokość na diagramie.

Problem

Realizacja tych zadań oprócz wysiłku merytorycznego polegającego na poprawnym formułowaniu treści wymagań wymaga również zmiany określonych ustawień.
Dla każdego diagramu należy w oknie Properties:
 • ustawić opcję Diagram -> Show Diagram Details,
 • ustawić opcję Elements -> Show Compartments -> Tags.
Dla każdego wymagania należy w oknie Properties:
 • ustawić wartość pola Status na Zidentyfikowany;
 • rozciągnąć element na diagramie do wymaganej szerokości.

Rozwiązanie

Aby ułatwić realizację tych zadań edycyjnych warto skorzystać ze wspomnianej na początku funkcji
Project Template Package.
W modelu należy utworzyć widok administracyjny o nazwie np. Administracja modelu lub Konfiguracja modelu. Widok ten można wykorzystać również do innych celów, takich jak przechowywanie strony startowej modelu lub jako miejsce do testów.
widok - administracja modelu wraz z Template Package

W widoku tym należy utworzyć nowy pakiet, który będzie zawierał szablony. Jako nazwę tego pakietu można podać Template Package lub Szablony.
W pakiecie tym należy utworzyć nowy diagram typu Requirements. W oknie Properties tego diagramu należy ustawić opcje zgodnie z potrzebami, czyli wyświetlanie tagów (Show Compartments -> Tags) oraz wyświetlanie legendy diagramu (Diagram -> Show Diagram Details).
Ustawienia szablonu diagramu Requirements


Na diagramie tym należy dodać nowy element typu Requirement oraz zmienić wartość pola Status na wymagany, czyli Zidentyfikowany oraz rozciągnąć ten element na taką szerokość, jaka jest wymagana.
szablon elementu - Package Template - zmiana domyślnego statusu

Następnie zapisujemy i zamykamy taki diagram.
Teraz musimy jeszcze wskazać, że stworzony przez nas pakiet wraz z diagramami będzie stanowić szablon dla nowo tworzonych diagramów i elementów. W tym celu wybieramy z menu opcję: Settings -> Project Template Package... W oknie, które się pojawi wskazujemy nasz pakiet i naciskamy przycisk OK.

Operację tworzenia szablonów diagramów i elementów należy powtórzyć dla każdego typu diagramów i elementów, dla których chcemy korzystać z szablonów. Czyli możemy to zrobić na przykład dla diagramu typu Use Case oraz elementów typu UseCase i Actor.
Od tej pory jeśli w dowolnym miejscu w modelu utworzymy diagram tego samego typu, co znajdujący się we wskazanym pakiecie szablonów, będzie on zamiast ustawień domyślnych przyjmował określone przez nas wartości. Podobnie będzie z typami elementów, które zostały umieszczone na takim diagramie, z tym że ustawienia te nie będą stosowane do elementów tworzonych inaczej niż poprzez umieszczenie nowego elementu na diagramie z toolboxa.
Szybko też przekonamy się, że te ustawienia domyślne są stosowane wybiórczo i nie wszystkie atrybuty ustawione w szablonie są stosowane dla nowych diagramów i elementów.
Jeśli chcemy zrezygnować ze stosowania szablonów projektowych wystarczy ponownie wybrać z menu opcję Settings -> Project Template Package... i zamiast dotychczasowego pakietu wskazać <none>.

Podsumowanie

Funkcja Template Package jest prostym mechanizmem z kategorii automatyzacji powtarzalnych zadań. Zastosowanie jej ułatwia użytkownikowi wprowadzanie danych poprzez definiowanie i automatyczne stosowanie niektórych ustawień w odniesieniu do diagramów i elementów. Pośrednio wpływa również na poprawienie jakości modelu poprzez automatyczne stosowanie projektowych zasad modelowania. W tym kontekście chciałbym zwrócić uwagę szczególnie na możliwość ustawienia domyślnego statusu nowo tworzonych elementów.

Zmiana wartości domyślnej pola Status

W artykule Własny zestaw statusów opisałem jak stworzyć własne kategorie statusów.
Status elementu należy do kategorii tzw. General Types. O ile inne kategorie General Types, takie jak, Difficulty czy Priority są wyposażone w możliwość samodzielnego ustawienia wartości domyślnej, to wartość domyślna dla pola Status jest tak głęboko zaszyta w logikę programu, że producent nie dał takiej możliwości użytkownikowi. Wykorzystanie funkcji Template Package jest najprostszym sposobem na zmianę domyślnej wartości pola Status.

Jeśli funkcja Template Package nie jest wystarczająca, wówczas należy skorzystać z funkcjonalności UML Profile oraz UML Patterns.

Więcej informacji na temat Template Package można znaleźć w EA User Guide.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz