sobota, 4 sierpnia 2012

Wersjonowanie diagramów

wersjonowanie diagramówOpisałem dotychczas kwestię wersjonowania elementów i pakietów oraz metody automatycznej aktualizacji wartości wersji. W tym artykule poruszę kwestię wersjonowania diagramów.

W jakim celu wersjonować diagramy?

Każdy diagram w momencie jego utworzenia otrzymuje domyślną wartość atrybutu Version, zapisywana jest również data jego utworzenia i ostatniej modyfikacji. Rzadko zdarza się, aby raz utworzony diagram był od razu doskonały i nie wymagał wprowadzenia modyfikacji. Tworzone modele stanowią część dokumentacji projektowej, a ta dokumentacja również podlega zmianom. W fazie wytwarzania modeli powszechne jest przesyłanie diagramów pomiędzy członkami zespołu projektowego oraz pomiędzy wykonawcą a klientem w celu zgłaszania uwag i poprawianiu ich jakości. Informacja o wersji i dacie modyfikacji diagramu zamieszczona wprost na diagramie znacząco ułatwia zorientowanie się, czy mamy do czynienia z aktualną wersją.


Metody wersjonowania diagramów

Informacja o wersji diagramu może być w łatwy sposób prezentowana w formie metryczki diagramu. Można to zrobić przy użyciu dwóch metod.

Show Diagram Details

Pierwsza z nich polega na zaznaczeniu checkboxa Show Diagram Details w oknie Properties diagramu. Skutkuje to umieszczeniem w lewym górnym rogu metryczki, takiej jak zaprezentowano na poniższym rysunku. Nie jest możliwe przeniesienie tej metryczki w inne miejsce na diagramie.
Show diagram details - wstawianie metryczki diagramu

Diagram Notes

Druga metoda polega na wstawieniu obiektu Diagram Notes z sekcji Common w panelu Toolbox, jak to zostało zaprezentowane na poniższym rysunku.
Efekt jest podobny do pierwszej metody, ale różny jest zakres prezentowanych informacji i dodatkowo możliwe jest przeniesienie takiej metryczki w dowolne miejsce na diagramie oraz zmiana stylu wyświetlania, tzn. możliwa jest na przykład zmiana czcionki.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz