czwartek, 15 sierpnia 2013

Połączenie dwóch diagramów przez dwuklik

Niedawno otrzymałem od jednego z czytelników takie zapytanie:
Przeglądałem Pana stronę internetową na temat obsługi Enterprise Architecta, jednak nie znalazłem tam informacji na temat problemu, który próbuje rozwiązać od jakiegoś czasu, a mianowicie: czy istnieje możliwość połączenia dwóch diagramów, np. czynności poprzez dwuklik na jednym z elementów jednego, który kończąc jeden proces jest jednocześnie początkiem drugiego procesu. Byłbym bardzo wdzięczny za odpowiedz czy coś takiego jest możliwe a zarazem podpowiedz jak to zrobić.
Postanowiłem przygotować odpowiedź w postaci wpisu na blogu, gdyż może to być przydatna informacja również dla innych czytelników.
Załóżmy, że modelujemy proces biznesowy przy wykorzystaniu Activity Diagram w języku UML.
process - UML Acitivity Diagram

Dla uproszczenia proces składa się z trzech kroków, a przebieg jest nie jest skomplikowany. W trakcie modelowania okazuje się, że Krok3 jest w rzeczywistości bardziej rozbudowany, niż się to wydawało w początkowej fazie analizy. Krok ten w rzeczywistości to podproces posiadający swój własny przebieg i składający się z kilku dodatkowych kroków. W takim przypadku, aby nie komplikować głównego procesu możemy ów podproces zamodelować na osobnym diagramie i podłączyć do głównego procesu.

W tym celu należy sprawić, aby Krok3 był tzw. composite element. Wg EA User Guide:
You might want to make one element represent a structure composed of other elements; for example, a general Use Case representing a collection of more specific Use Cases. To achieve this, you can make the 'general' element a composite element, as a pointer to a child diagram containing the 'detail' elements. The elements that you can turn into composites include Classes, Objects, Activities and Use Cases.

Dodanie nowego diagramu Composite

W Enterprise Architect 9.3 i starszych wersjach należy w tym celu zaznaczyć taki krok i z menu kontekstowego wybrać Advanced -> Make Composite.

W Enterprise Architect 10 należy po zaznaczeniu elementu wybrać z menu kontekstowego New Diagram -> Composite Structure Diagram.

Spowoduje to utworzenie nowego diagramu o nazwie takiej samej, jak element, w tym wypadku Krok3 oraz wzbogacenie elementu na diagramie o znacznik Composite.
Dwuklik na takim elemencie spowoduje wyświetlenie drugiego diagramu, na którym można zamodelować podproces.

Podłączenie istniejącego diagramu jako Composite

Jeśli zamiast tworzyć nowy diagram chcemy podłączyć pod element istniejący diagram, wówczas jest to również możliwe i odbywa się to różnie w zależności od wersji EA.

W Enterprise Architect 9.3 i starszych wersjach należy taki diagram przenieść w oknie Project Browser i umieścić go pod wybranym elementem, a następnie podobnie, jak w poprzednim przypadku wybrać z menu kontekstowego Advanced -> Make Composite. W rezultacie element na diagramie otrzyma znacznik Composite, ale nowy diagram nie zostanie utworzony. Później diagram ten można przenieść w inne miejsce.

W Enterprise Architect 10 ta czynność jest bardziej intuicyjna.
Wybieramy z menu kontekstowego New Diagram -> Select Composite Diagram. Pojawi się wówczas okno, w którym można przeszukać model i wskazać istniejący diagram.

Dzięki temu dwukrotne naciśnięcie przycisku myszy na takim elemencie skutkuje otwarciem istniejącego diagramu przedstawiającego podproces.

Podłączenie diagramu Composite w EA 10 nie ogranicza się tylko do diagramów umieszczonych pod wybranym elementem. Daje to większe możliwości w zakresie organizacji treści modelu.
Jak widać na powyższym rysunku dwa diagramy: przedstawiający proces główny oraz podproces znajdują się w tym samym pakiecie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz