wtorek, 5 marca 2013

Środowisko pracy - układ okien

Od czasu do czasu podczas pracy z programem Enterprise Architect zdarza się, że próba kliknięcia na jakimś obiekcie w którymś z wielu okien, skutkuje nieplanowaną zmianą położenia takiego okna. Na przykład, gdy chcemy przeciągnąć element z okna Project Browser na diagram i klikniemy niechcący w niewłaściwym miejscu, to okno odpina się ze swojego miejsca i staje się pływające (floating) lub w ogóle znika z pola widzenia.
Jak na złość, takie zachowanie aplikacji zdarza się zwykle, gdy zależy nam na czasie. A skutkuje tylko frustracją użytkownika.
Dodatkowo ponowne próby przypięcia takiego pływającego okna we właściwe miejsce również może nie być proste, zwłaszcza dla początkującego użytkownika aplikacji.Na szczęście program Enterprise Architect został wyposażony w mechanizm, który pozwala zapanować nad niesfornymi oknami. Mechanizm ten nazywa się Workspace Layout.

Na pasku narzędzi można odnaleźć poniższy zestaw:
workspace layout toolbar
Umieszczona tam lista rozwijalna zawiera szereg predefiniowanych układów okien opracowanych z myślą o różnych zadaniach realizowanych w programie. Są to:

  • Basic - (Normal, Reversed, Wide) - profile zawierające układy podstawowych okien przeznaczone do typowych zastosowań. Pierwszy z układów okien jest domyślnym układem, który jest stosowany przy pierwszym uruchomieniu programu.
  • Dev - (Construction, Debug) - profile zawierające układy okien przeznaczone dla programistów, którzy wykorzystują EA do pracy z kodem źródłowym.
  • PM - (Maintenance, Tasking, Testing) - profile zawierające układy okien przeznaczone dla kierowników projektu lub testerów; zawiera okna związane z utrzymaniem modelu, przydzielaniem zadań innym członkom projektu lub koordynacją testów.
  • Search - profil opracowany z myślą o analizie zawartości modelu.
  • VEA - (Profile, Record, Simulation, Test Points) - profile zawierające układy okien przeznaczone głównie do symulacji i testowania modelu. Skrót VEA pochodzi prawdopodobnie od Visual Execution Analysis.
Lista profili zależy od wersji programu Enterprise Architect. Powyższy wykaz jest zgodny z wersją 9.3.
Wybór profilu dokonuje się po prostu poprzez wybór pozycji z listy rozwijalnej. 

Zapewne predefiniowane układy okien mogą nie odpowiadać osobistym preferencjom każdego użytkownika. Na szczęście nie trzeba poprzestać na profilach opracowanych przez producenta EA. Najlepszym rozwiązaniem jest poświęcenie kilku minut na:
  • zamknięcie nieużywanych okien,
  • przeniesienie w pożądane miejsca wybranych okien,
  • i zapamiętanie tego układu pod własną nazwą.
Aby utworzyć swój własny profil z układem okien należy kliknąć ikonkę taką samą, jak zaznaczona na poniższym rysunku.
Zapisanie osobistego profilu zawierającego układ okien programu Enterprise Architect
Pojawia się wówczas okno, w którym możemy nadać mu własną nazwę. W powyższym przykładzie taki osobisty profil został nazwany po prostu "Moj workspace".
Po takiej operacji na liście rozwijalnej pojawi się nowa pozycja (oznaczona dodatkowo gwiazdką - dla odróżnienia od profili domyślnych). 

Potem w dowolnym momencie, gdy okienka wykażą się nieposłuszeństwem, możemy je przywołać do porządku poprzez ponowne wybranie swojego profilu Workspace Layout z listy rozwijalnej.

Warto dodać, że w przypadku zastosowania programu Enterprise Architect w dużych projektach, gdy mamy do czynienia z wieloma użytkownikami, wówczas administrator modelu ma możliwość opracowania takich profili dla całego zespołu. Profil taki można dystrybuować poprzez tzw. MDG Technology.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz