środa, 28 listopada 2012

Podstawy EA - cz. IV Dodawanie pakietów i diagramów

Tutorial - część IV

Dodawanie nowych pakietów i diagramów

Strukturę pakietową modelu możemy swobodnie dostosowywać do własnych potrzeb. Nowy pakiet tworzony jest jako podpakiet w aktualnie zaznaczonym pakiecie (będzie to pakiet nadrzędny). Można go utworzyć przy użyciu jednej z poniżej wymienionych metod:
  • Kliknięcie na ikonkę Add a Package w oknie Project Browser

  • Wybór z menu kontekstowego pakietu nadrzędnego opcji Add -> Add Package...
 

  • Zaznaczenie pakietu nadrzędnego i naciśnięcie z klawiatury Ctrl+W.
W wyniku zastosowania jednej z tych metod zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym należy określić nazwę dla nowego pakietu.
Zaznaczenie opcji Automatically add new diagram umożliwia utworzenie wraz pakietem diagramu, którego nazwa będzie taka sama, jak nazwa pakietu, zaś typ diagramu można określić w kolejnym oknie New Diagram, które wyświetli się po naciśnięciu przycisku OK.
new diagram type
Typy diagramów są podzielone na odpowiednie kategorie, takie jak UML Structural, UML Behavioral itd. Po zaznaczeniu w prawej sekcji okna (Diagram Types) określonego typu diagramu poniżej wyświetlany jest krótki opis jego zastosowania.
Naciśnięcie przycisku OK powoduje zakończenie procesu dodawania pakietu i diagramu. Naciśnięcie przycisku Cancel jest jednoznaczne z rezygnacją z tworzenia diagramu, jednak w takim przypadku pakiet pozostaje utworzony.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz