środa, 28 listopada 2012

Podstawy EA - cz. III Dodawanie elementów i relacji

Tutorial - część III

Dodawanie nowych elementów i relacji

Dla każdego typu diagramu istnieje skojarzona z nim odpowiednia paleta (Toolbox). Wyświetlenie w obszarze roboczym diagramu typu Use Case Diagram skutkuje również przełączeniem palety na typ Use Case.
use case diagram toolbox

Paleta może zawierać kilka sekcji. W przypadku diagramu przeznaczonego dla przypadków użycia są to:
  • Use Case - zawiera dedykowane elementy, które mogą być umieszczane na diagramie przypadków użycia. Podstawowymi elementami są Actor oraz Use Case.
  • Use Case Relationship - zawiera zestaw relacji do wykorzystania na diagramie przypadków użycia.
  • Use Case Patterns - wstawienie szablonu Basic Use Case powoduje umieszczenie na diagramie od razu zestawu elementów i relacji.

Dodatkowo w palecie bez względu na typ diagramu zawsze wyświetlana jest sekcja Common zawierająca elementy i relacje, które nie są związane bezpośrednio z określonym typem diagramu. Zapewne najczęściej wykorzystywaną pozycją z sekcji Common jest notatka (Note).
Poniższy rysunek prezentuje notatkę wstawioną na diagram. Notatka taka może być powiązana relacją (NoteLink) z opisywanym elementem.
wstaiwienie notatki na diagram
Przeciągnięcie (wybór, a następnie upuszczenie na diagramie) wybranego elementu z palety sprawia, że nowy element pojawia się na diagramie (pojawia się również w oknie Project Browser w pakiecie, w którym znajduje się aktywny diagram). Jednocześnie wyświetlane jest okno właściwości (Properties) nowego elementu, w którym powinniśmy wpisać co najmniej jego nazwę.

Okno właściwości elementu daje dostęp szeregu informacji o elemencie, które nie muszą być prezentowane na diagramie.
Zawartość tego okna składa się z kilku sekcji, pomiędzy którymi można się przełączać korzystając z lewego panelu okna. Domyślnie otwierana jest zakładka General zawierająca podstawowe informacje, takie jak nazwa elementu (Name), jego stereotyp (Stereotype), opis (Notes), autora (wartość wypełniana automatycznie podczas tworzenia elementu systemową nazwą użytkownika, nazwę tę można zmienić w ustawieniach programu).
Zakładka Tagged Values służy do dodawania i edycji dodatkowych, niestandardowych właściwości elementu. Zakładkę Files można wykorzystać do przechowywania odnośników do plików lokalnych lub stron WWW bezpośrednio związanych z elementem. Zakładka Links zawiera listę relacji, którymi element jest powiązany z innymi elementami.
Element podlega określonym zasadom (Rules).  W podanym przykładzie Zakładki Requirements, Constraints oraz Scenarios są determinowane typem elementu. Na przykład scenariusze (Scenarios) są specyficzne dla przypadków użycia.
W przypadku modelowania klas UML dodatkowe właściwości są dostępne na zakładce Details, gdzie możemy określić parametry zgodne ze specyfikacją UML oraz uzyskamy dostęp do zestawu atrybutów (Attributes) oraz metod (Operations) danej klasy.


Nowe relacje pomiędzy elementami możemy wprowadzać na dwa sposoby:
  • Zaznaczenie w palecie wybranej relacji, a następnie przeciągnięcie myszy pomiędzy jednym a drugim elementem na diagramie.
  • Zaznaczenie wybranego elementu, następnie kliknięcie na strzałkę znajdującą się w jego prawym górnym rogu, a potem przeciągnięcie myszą na drugi element. W wyniku tego zostanie wyświetlone menu kontekstowe zawierające listę relacji, którą można zastosować do połączenia aktualnie wybranych typów elementów. Wybór pozycji z listy skutkuje stworzeniem nowej relacji.
zaznaczony element na diagramie
tworzenie nowej relacji między elementami modelu

Oprócz opisanych tu sposobów tworzenia nowych elementów i relacji istnieje jeszcze kilka innych metod. W miarę zdobywania doświadczenia można je odnaleźć i wypróbować.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz