środa, 28 listopada 2012

Podstawy EA - cz. V Edycja modelu

Tutorial - część V

Edycja modelu 

Do wykonania podstawowych operacji w modelu wystarczają następujące elementu interfejsu użytkownika:
 • okno Project Browser - zawiera ustrukturyzowaną zawartość modelu.
  Jeśli go nie widać należy wybrać z menu programu View -> Project Browser.
 • obszar roboczy - w którym prezentowana jest zawartość diagramów
 • Toolbox - paleta elementów, relacji i innych obiektów, które możemy wstawiać na diagram.
  Jeśli jej nie widać należy wybrać z menu programu View -> Diagram Toolbox.
Jeśli chcemy zmienić położenie określonego elementu lub pakietu w ramach struktury projektu należy skorzystać z okna Project Browser. W oknie tym możemy chwycić myszą i przeciągnąć taki element lub pakiet w inne miejsce. Przeniesienie elementu z jednego pakietu do innego nie skutkuje usunięciem takiego elementu z diagramu, na którym się znajduje.
Każdy diagram może zawierać elementy pochodzące z różnych pakietów. W naszym przykładzie proszę zwrócić uwagę na aktora o nazwie User. Element ten znajduje się w pakiecie Actors, a występuje aż na trzech diagramach:
 • Diagram Actors::Actors
 • Diagram Primary Use Cases::Primary Use Cases
 • Diagram Primary Use Cases::Use Case1.UseCase1
Oznacza to, że nie ma potrzeby powielania tego samego elementu w wielu miejscach. Zamiast tworzyć duplikaty aktora User, wystarczy go przeciągnąć z okna Project Browser na obszar roboczy, na którym wyświetlony jest dowolny diagram. Dzięki temu tworzony model jest spójny, bo gdyby zaszła potrzeba zmiany nazwy elementu (np. z User na Użytkownik) wystarczy to zrobić jednokrotnie (w oknie Properties elementu). Zmiana ta zostanie automatycznie uwzględniona we wszystkich diagramach, na których ten element się znajduje.
W większości przypadków elementy na diagramie pochodzące z obcego pakietu są oznaczone przy użyciu jednej z dwóch metod:
 • informacja pod elementem poprzedzona słowem From. Na przykład (from Aktorzy).
 • przedrostek przed nazwą elementu oddzielony od nazwy seperatorem "::". Na przykład Aktorzy::User.
Brak takiej informacji w odniesieniu do obcego elementu może wynikać z typu elementu, typu diagramu lub zmiany domyślnych ustawień diagramu.

W związku z tym, że jeden element może być wyświetlany na wielu diagramach, usunięcie elementu z diagramu nie skutkuje usunięciem elementu z modelu. Taki element nadal można odnaleźć w oknie Project Browser. Warto o tym pamiętać, gdyż możemy się zdziwić, że po pewnym czasie odnajdujemy w modelu elementy, co do których byliśmy pewni, że już zostały usunięte.

Program nieco inaczej zachowuje się w przypadku usuwania relacji widocznych na diagramie.
Relację (connector) na diagramie możemy usunąć przy użyciu opcji Delete Connector dostępnej z menu kontekstowego po zaznaczeniu wybranej relacji lub poprzez naciśnięcie przycisku Delete na klawiaturze.
usuwanie relacji (connector) z diagramu

Operacja ta powoduje wyświetlenie okna dialogowego Remove Connector (o ile nie został odznaczony checkbox Don't ask again).
opcje usunięcia relacji (connector)
Jak widać mamy w tym przypadku dwie możliwości:
 • Hide the connector - relacja pozostaje w modelu, jednak nie jest wyświetlana na tym diagramie. Jeśli oba połączone tą relacją elementy znajdą się na innym diagramie, wówczas ta relacja zostanie tam zaprezentowana. Jest to zachowanie analogiczne do usuwania elementu z diagramu.
 • Delete the connector from the model - skutkuje trwałym usunięciem relacji z całego modelu. Relacja ta zostanie usunięta również z innych diagramów, jeśli była prezentowana na więcej niż jednym diagramie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz