niedziela, 15 lipca 2012

Oznaczanie elementów - bookmarki

Enterprise Architect wyposażony został w funkcjonalność oznaczania dowolnych elementów, mechanizm ten kryje się pod mało oryginalną nazwą: bookmark. Aby ta funkcja mogła być przydatna, trzeba najpierw wiedzieć, że jest istnieje, a potem wiedzieć do czego służy.

Bookmarki stosuje się poprzez zaznaczenie wybranego elementu, a następnie naciśnięcie kombinacji klawiszy:
shift+space
Po naciśnięciu tych klawiszy nad zaznaczonym elementem wyświetlony zostanie czerwony trójkącik. Przy użyciu tych samych klawiszy można odznaczyć element.
zaznaczone (bookmarked) elementy na diagramieNa powyższym diagramie zostały zaznaczone: wymaganie WF-003 i przypadek użycia UC-001.

A teraz wyobraźmy sobie, że mamy zaznaczonych wiele elementów na rozmaitych diagramach. Jak to teraz "ogarnąć"? Jak odnaleźć te wszystkie zaznaczone elementy?
Posłużymy się w tym celu searchem (definicją zapytania repozytorium), który jest dostarczany domyślnie wraz z EA. Dla przypomnienia ekran przeszukiwania repozytorium otwieramy klikając ikonkę zaznaczoną czerwonym kółeczkiem, tak jak na rysunku poniżej.
Otwieranie okna Model Seach

W oknie Model Search z listy rozwijalnej w polu Search wybieramy Find Bookmarked Elements.
W wyniku wyszukiwania zwracana jest lista elementów, które są zaznaczone (bookmarked).

No dobrze, wiemy już jak można oznaczać i odznaczać elementy, tylko po co?
Odpowiedź na to pytanie jest zaskakująca: Oznaczanie elementów można stosować w dowolnym celu.

No tak, jeśli producent sam nie określił przeznaczenia tego mechanizmu, to tłumaczy dlaczego jest tak rzadko stosowany. Ale jednocześnie to przyczyna dużego potencjału, jaki tkwi w tym mechaniźmie.
Moim zdaniem wzorcowym sposobem wykorzystania oznaczania elementów jest sytuacja, gdy w zespole projektowym ustalone zostaje, że:

  •  już na początku opracowywania modelu należy wprowadzić wszystkie nazwy wymagań, przypadków użycia, klas modelu domeny itp. 
  • elementy takie zostają oznaczone (bookmarked),
  • zdjęcie oznaczenia następuje, gdy opis takiego elementu jest kompletny i nie ma potrzeby już do niego wracać.
Dzięki temu kierownik zespołu może w dowolnym momencie wyświetlić listę oznaczonych elementów (Find Bookmarked Elements) i zorientować się w zakresie i postępach pracy.

Innym zastosowaniem może być oznaczenie jakichś elementów, co do których uważamy, że należy rozpocząć dyskusję w zespole. Wówczas każdy ma możliwość łatwego odnalezienia ich. Choć do osiągnięcia tego celu są też inne możliwości.

A Wy do czego stosuje bookmarki?


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz