piątek, 20 lipca 2012

Osadzanie raportów RTF w MS Word

Standardowe możliwości w zakresie generowania dokumentacji projektowej w programie Enterprise Architect są wystarczające tylko dla mało wymagających użytkowników. Każdy, kto próbował w tym zakresie osiągnąć coś więcej niż standardowa konfiguracja napotykał na szereg trudności. Trudności te są związane przede wszystkim z edycją szablonów RTF.
A ja tak na przekór wszystkim najbardziej cenię sobie właśnie funkcjonalność generowania dokumentacji. Wynika to chyba z mojej dawnej pasji, którą kiedyś było DTP. Obecnie, gdy uda mi się wyprodukować ładnie wyglądający raport z EA - pękam z radości.
Zamierzam na tym blogu w kolejnych postach dzielić się z Wami doświadczeniem związanych z raportami RTF.
Pominiemy chyba proste generowanie zwykłych raportów, bo łatwo znaleźć w aplikacji polecenie, które do tego służy. Zaczniemy od opisu możliwości osadzania raportów RTF w dokumencie MS Word.

Poniżej znajdziecie diagram, na którym podjąłem próbę opisania tego sposobu w postaci diagramu UML.
Osadzanie raportów RTF w MS Word - diagram klas


W skrócie działa to następująco.
Generujemy jeden raport z zawartości całego repozytorium. Raport ten może zawierać treści nadmiarowe, których nie zamierzamy umieszczać w docelowym dokumencie.
Tworzymy szablon (szkic) docelowego dokumentu w formacie MS Word. W miejscach, gdzie ma się pojawić treść z raportu wskazujemy ścieżkę na dysku do wygenerowanego raportu i podajemy znacznik (GUID) rozdziału (pakietu).

A teraz opiszę to samo bardziej szczegółowo.

 1. Przygotuj szablon dokumentu głównego w programie MS Word (na diagramie wskazany jako klasa Szablon) - czyli utwórz nowy dokument w oparciu o szablon projektowy. Dokument ten może zawierać dowolną formę i treść, która jest do uzyskania w MS Word. Warto, aby taki szablon posiadał zdefiniowany spis treści, nagłówek, stopkę i metryczkę. 
 2. Wygeneruj raport w formacie RTF (na diagramie wskazany jako klasa Raport EA) w programie Sparx EA, który zawiera wymaganą treść, która ma pojawić się w docelowym dokumencie. Wskazane jest, aby raport ten został wygenerowany przy użyciu tych samych (lub zbliżonych) styli, które są zastosowane w Szablonie.
 3. Otwórz w MS Word Szablon.
 4. Postaw kursor w miejscu, w którym chcesz umieścić treść wybranego rozdziału (na diagramie klasa Rozdział).
 5. Wstaw zawartość raportu RTF w następujący sposób:
  • MS Word 2003: W menu wybierz: Insert --> File (Wstaw --> Plik). Pojawi się okno dialogowe jak poniżej. 

  insert file

  •  MS Word 2007: W menu wybierz: Insert --> Object^--> Text from file... (Wstaw-->Obiekt^-->Tekst z pliku...). Pojawi się podobne okno dialogowe, jak powyżej.
 6. Wskaż plik zawierający wygenerowany raport RTF i nie zamykaj tego okna.
 7. Uruchom program Sparx Enterprise Architect. W oknie Project Browser kliknij prawym przyciskiem na pakiecie, którego zawartość chcesz umieścić w Docelowym Dokumencie. A następnie wybierz z menu kontekstowego: Documentation --> Copy RTF Bookmark
 8.  

 9. Wróć do okna dialogowego w MS Word i naciśnij przycisk Range... (Zakres...). Naciśnij Ctrl+V, aby wkleić identyfikator pakietu z EA, który został skopiowany w poprzednim kroku.

 10. Naciśnij trójkącik z prawej strony przycisku Insert (Wstaw), aby wybrać opcję Insert as Link (Wstaw jako łącze). Połączenie raportu w formie linku do pliku pozwala na przeprowadzenie aktualizacji zawartości Docelowego dokumentu po aktualizacji modelu w EA i ponownym wygenerowaniu nowego raportu. W nowo wygenerowanym raporcie identyfikator pakietu nie ulega zmianie, w związku unikamy potrzeby ponownego wstawiania Rozdziału i definiowania zakresu. Aktualizacja następuje po odświeżeniu zawartości dokumentu w MS Word, np. poprzez zaznaczenie całego dokumentu (Ctrl+A) i naciśnięcie przycisku F9. Ten krok można traktować jako opcjonalny.
 11. Zawartość raportu RTF dotycząca wybranego pakietu pojawia się w dokumencie MS Word.
 12. Kroki od 5 do 10 należy powtórzyć dla pozostałych Rozdziałów.
 13. Tak przygotowany dokument można zapisać jako Docelowy dokument pod wybraną nazwą. Dodam, ze zwłaszcza w przypadku, gdy wstawiliśmy zawartość jako łącze, warto pamiętać o odpowiednim wersjonowaniu Docelowego dokumentu.

 Podsumowanie

Zalety tej metody to:
 • Możliwość zastosowania standardowego szablonu MS Word wykorzystywanego w projekcie do prezentacji zawartości modelu z EA. Dokumentacja ta ma szanse wyglądać identycznie jak inne dokumenty projektowe.
 • Możliwość umieszczania różnych Rozdziałów (fragmentów raportu) oraz nawet różnych Raportów w różnych miejscach w Szablonie.
 • Możliwość aktualizacji treści w Docelowym dokumencie MS Word w oparciu o zaktualizowaną zawartość modelu.
Wady to:
 • Komplikacja procesu wytwarzania dokumentacji - mamy do czynienia z kilkoma plikami, konieczne jest poprawne wskazanie właściwych identyfikatorów pakietów.
 • Wstawienie pliku jako łącze powoduje ustawienie referencji do konkretnej lokalizacji Raportu EA na dysku lokalnym. Nie można Docelowego dokumentu przekazać w takiej formie. Wskazane jest wówczas, aby dokument taki przekazywać w formacie PDF lub zrezygnować z linkowania.
 • Nie unikamy konieczności samodzielnego opracowania szablonu RTF zgodnego z Szablonem MS Word. W przypadku wystąpienia odmiennych styli nagłówkowych konieczne jest, aby w Docelowym dokumencie przeformatować je na style zdefiniowane w Szablonie.
W ramach podsumowania chciałbym jeszcze napisać, że ta metoda wydawała mi się słuszna kilka lat temu. Sam zastosowałem ją kilkukrotnie i znalazłem nawet naśladowców, jednak obecnie nie rekomenduję takiego sposobu wytwarzania dokumentacji i w swoich szkoleniach nawet o nim nie wspominam.
Za jakiś czas opiszę szczegółowo funkcjonalność Virtual Documents, która jest pozbawiona opisanych powyżej wad.

1 komentarz:

 1. Hmm... a nie prościej stworzyć szablon dokumentu w MS Word i go zaimportować w EA? W powiązaniu z diagramami typu Documentation to chyba wystarczająco mocne narzędzie do generowania dokumentacji.

  Ewentualnie jak ktoś bardzo mocno potrzebuje i ma pare stówek na zbyciu to można się skusić na płatny plugin do EA, który pozwala edytować szablon w MS Word osadzonym w EA.

  Większym problemem według mnie jest brak prostego meta języka, który pozwalałby w większym stopniu kontrolować sposób generowania poszczególnych elementów - przynajmniej polecenia if-else, for.

  OdpowiedzUsuń