czwartek, 19 lipca 2012

Dostęp do modelu w trybie tylko do odczytu

W przypadku, gdy zespół projektowy zastanawia się nad wykorzystaniem Enterprise Architecta, jednym z pierwszych pytań jest:
Czy możliwy jest dostęp do modelu tylko do odczytu?
Odpowiedź brzmi:
Tak, oczywiście.
Pytanie jest jak najbardziej zasadne, gdyż w przypadku każdego projektu istnieją interesariusze, którzy nie uczestniczą w tworzeniu i utrzymaniu modelu, a mogą być zainteresowani jakimiś jego aspektami.  Przede wszystkim taki dostęp może potrzebować kierownictwo projektu i klient.
Mamy w tej kwestii kilka możliwości opisanych poniżej.


Enterprise Architect Viewer

Na stronie producenta www.sparxsystems.com/products/ea/downloads.html dostępny jest do pobrania program Enterprise Architect Lite. Jest to darmowa edycja Enterprise Architecta umożliwiająca tylko odczyt plików EAP i dostęp w trybie do odczytu do repozytoriów działających na bazie danych.
Narzędzie jest zupełnie darmowe, nie wymaga do działania żadnego klucza i każdy może je swobodnie instalować (nie zaleca się tylko instalowania jednocześnie Viewera i zwykłej edycji EA).
Użytkownicy posiadają jedynie szersze uprawnienia do funkcjonalności Team Review, gdzie mogą brać udział w dyskusjach. Ponadto, co może być ważne mają możliwość generowania dokumentacji RTF i eksportowania do plików CSV zawartości macierzy Relationship Matrix.

Raporty HTML

Kolejne pytanie, które możemy usłyszeć, to czy możliwy jest dostęp do modelu bez instalowania czegokolwiek.
Alternatywnie możliwe jest stworzenie tzw. HTML Report, czyli zrzucenie części lub całości modelu do HTML i udostępnienie przez przeglądarkę WWW pod jakimś adresem. Zawartość takiego modelu jest "klikalna", czyli możliwa jest nawigacja pomiędzy diagramami i elementami oraz wyświetlanie szczegółów wybranych elementów.
Gdyby taki sposób dostępu był preferowany i wymagana byłaby najbardziej aktualna zawartość, wówczas można pomyśleć nad przygotowaniem skryptu, który automatycznie o określonej godzinie wykonywałby raport i umieszczał go np. na projektowym sharepoincie.

Dostęp read-only do bazy

Mogą się zdarzyć również takie osoby, które mają zainstalowaną normalną edycję EA, nie chcą polegać na raportach HTML, ale chcą mieć dostęp tylko do odczytu. W takim wypadku, jeśli dysponujemy współdzielonym repozytorium na bazie danych (bo przecież w przypadku plików EAP możemy po prostu wykonać kopię i nie ma problemu), należy założyć nowego użytkownika bazodanowego, który posiada uprawnienia tylko do odczytu wszystkich tabel w schemacie repozytorium EA. Połączenie do bazy danych na uprawnieniach takiego użytkownika nie powoduje żadnych problemów z punktu widzenia utrzymania repozytorium. Efektem ubocznym będzie tylko wyświetlenie komunikatu o błędzie, pochodzącego z silnika baz danych, mówiącego o braku możliwości modyfikacji danego elementu - w momencie próby zapisu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz