poniedziałek, 16 lipca 2012

Co to jest Team Review?

Team Review to jedna z funkcjonalności Enterprise Architecta do wspierania pracy grupowej. Może być wykorzystywane przez członków zespołów projektowych jako swego rodzaju forum dyskusyjne. Stanowi miejsce, gdzie można publikować w ustrukturyzowanej formie informacje, które mogą być istotne dla innych w kontekście wspólnego modelu EA.
Oczywiście do decyzji zespołu należy decyzja, czy korzystamy z bardziej tradycyjnych metod komunikacji, takich jak spotkania, poczta elektroniczna, sharepoint czy inna forma współdzielonych zasobów.
Enterprise Architect posiada bogatą funkcjonalność we wszystkich aspektach pracy zespołowej, nie znaczy to jednak, że ta właśnie funkcjonalność jest dla Was najlepszym rozwiązaniem.

Kiedy warto rozważyć wykorzystanie Team Review?

  • wykorzystywane jest jedno współdzielone repozytorium EA (w formie bazy danych lub współdzielonego pliku .eap),
  • z repozytorium EA korzystają aktywnie więcej niż 3 osoby,
  • użytkownicy repozytorium są zlokalizowani w różnych miejscach (różne pokoje, budynki, miasta, praca zdalna itp.),
  • tworzone modele stanowią integralną część dokumentacji projektowej, która jest (lub będzie) czytana przez klienta,
  • zespół opracował określone zasady projektowe dotyczące modelowania i utrzymania repozytorium, które powinny być przestrzegane przez wszystkich członków zespołu,
  • członkowie zespołu są otwarci na wykorzystanie nowych metod wymiany informacji.
Czyli inaczej mówiąc istnieje spore ryzyko, że wprowadzenie innowacji polegającej na wykorzystaniu Team Review może nie zostać docenione przez zespół, zwłaszcza jeśli brak w tej kwestii wsparcia ze strony kierownictwa projektu lub głównego analityka lub architekta. Jeśli praca nad modelami jest rozproszona i każdy w zaciszu swojego biurka osobno opracowuje fragmenty modeli, które dopiero w ostatniej fazie zostaną połączone w jeden model - to w ogóle nie ma o tym mowy. Jeśli zespół składa się z małej ilości osób, a w dodatku osoby te siedzą wspólnie i stale wymieniają się informacjami, to również myślę, że wykorzystanie Team Review nie jest konieczne.

Co warto umieszczać w Team Review?

Z mojego doświadczenia wynika, że ta funkcjonalność sprawdza się w odniesieniu do:
  • publikacji zasad modelowania, korzystania z repozytorium, procedur postępowania np. dot. importu lub eksportu,
  • informowania o większych zmianach w strukturze lub zawartości modelu,
  • prowadzenia dyskusji o problemach merytorycznych, np. w jaki sposób powinien być rozwiązany problem implementacji konkretnej funkcjonalności.
Można umówić się, że każdy na zasadzie burzy mózgów może publikować swoje propozycje. Propozycja, która została zaakceptowana przez zespół, zostaje oznaczona statusem Approved, co oznacza, że pozostali członkowie zespołu powinni ją uwzględnić w swoich obszarach.

Jak korzystać z Team Review?

Oby otworzyć okno Team Review wybierz z menu View-->Team Review
menu view: team review
Wyświetlenie okna Team Review
 Po wyborze z menu wyświetlony zostanie nowy panel, w którym możliwe jest utworzenie odpowiedniej struktury publikowanej treści. Treść jest zorganizowana w kategorie, tematy i posty.
Każdy wpis po przeczytaniu przez użytkownika jest oznaczany jako przeczytany poprzez zmianę czcionki z pogrubionej na zwykłą.
okno team review
Przykład zawartości Team Review
Na posty można odpowiadać, można je również oznaczać statusami: Approved, Awaiting Approval i Rejected.
Treść postów prezentowana jest w postaci dokumentów RTF. Istnieje też możliwość ustandaryzowania zawartości takiego dokumentu poprzez wykorzystanie szablonów RTF dla Linked Document. Można sobie wyobrazić sytuację, że publikowane są np. wyniku wykonania skryptów typu build. Wtedy szablon może zawierać pola: data builda, wersja builda, wykonał, wynik [pozytywny/negatywny], link do pobrania zbudowanej aplikacji itd.

Przewaga Team Review

Takie miejsce do wymiany informacji, jak Team Review można stworzyć przy użyciu innych mechanizmów, poza EA. Owszem, tak. W dodatku jest wtedy szansa na szersze wykorzystanie, bo nie wierzę, żeby kierownik projektu lub inne osoby nie zaangażowane w modelowanie zaglądały specjalnie do EA, żeby zapoznać się z informacjami w Team Review.
Ale pomijając te kwestie Team Review ma jedną cechę wyróżniającą: a mianowicie możliwość podlinkowania do postu pakietu, diagramu, czy zewnętrznego pliku. Dzięki temu mamy możliwość błyskawicznego odnalezienia i wyświetlenia np. diagramu, którego dotyczy informacja.
Linkowanie odbywa się po prostu poprzez przeciągnięcie (drag&drop) wybranego obiektu z okna Package Browser, Model Views, Model Search czy z eksploratora Windows.
Możliwe jest również linkowanie do innych postów w ramach Team Review, wówczas należy przeciągać wybrany element przytrzymując klawisz Ctrl.

Team Review - Model links
Team Review - przykład podlinkowanych obiektów
Dwukrotne kliknięcie na podlinkowanym obiekcie powoduje jego otwarcie. Korzystając z  menu kontekstowego możemy odnaleźć wybrany obiekt na diagramach lub w oknie Project Browser. Możemy też go usunąć.
Oczywiście podlinkowane obiekty nie są kopią oryginalnych elementów, tylko stanowią referencję do nich. W związku z tym np. zmiana nazwy takiego obiektu w oknie Project Browser spowoduje również zmianę nazwy w oknie Team Review.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje o Team Review można znaleźć w pliku Pomocy do EA. Warto również samodzielnie poeksperymentować próbując stworzyć własną strukturę kategorii i tematów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz