środa, 2 lipca 2014

Model Search - Podstawy wyszukiwania w EA

Wyszukiwanie w zwykłych dokumentach, takich jak dokumenty pakietu MS Office, czy PDF jest proste i intuicyjne. Wystarczy wywołać okno wyszukiwania (z reguły działa skrót Ctrl+F), a następnie wpisać wyszukiwaną frazę. W przypadku projektów w programie Enterprise Architect jest nieco trudniej. Ale czy jest bardzo trudno?

Zauważyłem, że gdy ktoś pragnie wyszukać określone elementy w EA najczęściej korzysta z przycisku Find in Project Browser umieszczonego na belce okna.
Rzeczywiście jest to skuteczny sposób. Po wpisaniu szukanej frazy w oknie Project Browser zaznaczany jest pierwszy element, którego nazwa, alias lub opis odpowiada kryterium wyszukiwania.
Jego wadą jest jednak to, że nie widzimy od razu wszystkich elementów. Jeśli takich elementów jest wiele, wówczas konieczne jest wielokrotne naciskanie przycisku Find.

Ja polecam wszystkim koleżankom i kolegom korzystanie z mechanizmu Model Search. Zauważyłem, że ludzie szybko przestawiają się właśnie na ten tryb.

Okno wyszukiwania Model Search możemy otworzyć na kilka sposobów:

  • przy użyciu zaznaczonej poniżej ikonki z paska narzędzi,
  • menu Edit --> Find in Project
  • skrót klawiaturowy Ctrl+F lub Ctrl+Alt+A


Okno Model Search wygląda na skomplikowane. Widać w nim kilka przycisków, pole tekstowe, listę rozwijalną...
Jednak wykorzystanie do najprostszego zadania, jakim jest wyszukanie elementów zawierających poszukiwaną frazę jest bardzo proste. Wystarczy w polu Search Term wpisać frazę i nacisnąć Enter lub przycisk Run.
Przykładowo wpisanie słowa biblioteka zwróciło listę pakietów i elementów, w których nazwie, aliasie lub opisie znalazło się to słowo. Można zauważyć, że na liście znalazły się również pozycje ze słowem bibliotekarz. Aby wykluczyć elementy wystarczy dodać spację na końcu poszukiwanego słowa.

Listę znalezionych elementów możemy oczywiście sortować klikając na nagłówkach kolumn lub grupować po określonej kolumnie. Na przykład przeciągnięcie nagłówka kolumny Type pozwala zmienić układ widoku.
Jeśli znajdziemy na liście poszukiwaną pozycję, wówczas dwukrotne kliknięcie na takim elemencie powoduje wyświetlenie okna jego właściwości (Properties). Jeśli chcemy sprawdzić, w jakim pakiecie taki element jest umieszczony lub na jakich diagramach występuje, wówczas możemy kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy i wybrać akcję z menu kontekstowego.

Najczęściej wybieranymi akcjami są zapewne Find in Project Browser oraz Find in Diagrams...
Dzięki temu łatwiej jest nawigować w większych projektach i łatwo wyszukiwać właściwe treści. Ponadto Model Search pomaga w znalezieniu ewentualnych duplikatów oraz ich usunięciu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz