środa, 28 listopada 2012

Podstawy EA - cz. II Utworzenie nowego projektu

Tutorial - część II

Utworzenie nowego projektu

 1. Uruchamiamy program Enterprise Architect
 2. Po uruchomieniu widoczne jest okno Open Enterprise Architect Project.
  Gdyby okno nie było widoczne naciśnij Ctrl+O.
 3. Open Enterprise Architect Project
 4. Naciśnij przycisk New Project...
 5. Zostanie wyświetlone standardowe okno MS Windows służące do wskazania lokalizacji i nazwy nowo tworzonego pliku.
 6. W wybranym folderze wpisz nazwę nowego projektu (np. test) i naciśnij przycisk Zapisz.
 7. Na dysku lokalnym zostanie utworzony nowy plik z rozszerzeniem .eap (np. test.eap).
 8. Nowy projekt zostanie otworzony w programie EA wraz z oknem służącym do wyboru szablonu modelu (Model Wizard).
  Dzięki temu nie musimy rozpoczynać pracy "od czystej kartki". Na starcie możemy skorzystać z uniwersalnych szablonów przeznaczonych do różnego rodzaju modeli.
 9. New model Wizard
 10. Na liście z lewej strony o nazwie Technology zaznaczamy Basic UML 2 Technology, a w prawej liście zaznaczmy Use Case. A następnie naciskamy przycisk OK.
 11. Wybór szablonu zawierającego domyślny projekt przypadków użycia
 12. W rezultacie tego w oknie Project Browser powstała nowa struktura.
Zawartość okna Project Browser - przykładowy model

Model przypadków użycia utworzony z szablonu

Teraz nasz model składa się z widoku o nazwie Use Case Model. Widok ten zawiera dwa pakiety: Actors oraz Primary Use Cases. W każdym z tych pakietów znajduje się diagram typu UseCase o nazwie takiej samej jak pakiet. Diagramy te możemy wyświetlić klikając na nich dwa razy myszą.
diagram przypadków użycia z szablonu EA

W pakiecie Actors utworzony został element o nazwie User typu Actor. W pakiecie Primary Use Cases istnieją dwa przypadki użycia (elementy typu UseCase). Dwukrotne kliknięcie na na nazwie takiego elementu powoduje wyświetlenie okna jego właściwości (Properties).
okno Properties elementu

Przy przypadku użycia Use Case1 widoczny jest plusik, który oznacza, że element ten jest złożony i posiada dodatkową zawartość. Po rozwinięciu zawartości tego elementu widzimy, że zawiera on zagnieżdżony diagram sekwencji o nazwie Use Case1 oraz element podrzędny o nazwie Object1.
diagram interakcji przypadku użycia UseCase1

Zatem nasz model posiada teraz odpowiednią strukturę zbudowaną z pakietów. Pakiety mogą posiadać inne pakiety (pakiety podrzędne), diagramy oraz elementy. Elementy mogą być przedstawiane na diagramach przy zastosowaniu formy graficznej charakterystycznej dla ich typu. Typ elementów i diagramów jest również odzwierciedlony w oknie Project Browser przy użyciu odpowiedniej ikonki.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz