środa, 18 lipca 2012

Funkcja administratora repozytorium EA

Stworzenie współdzielonego repozytorium EA ma sporo zalet w porównaniu z pracą na oddzielnych plikach EAP. W niektórych sytuacjach jest to wręcz krok nieodzowny. Warto jednak pamiętać, że utrzymanie takiego repozytorium wiąże się z koniecznością wyznaczenia osoby administratora, na którym powinien ciążyć obowiązek wykonywania pewnych zadań.
Dopóki każdy sam odpowiada za swój kawałek modelu, dopóty jest za niego odpowiedzialny. Gdy model staje się wspólny, wówczas nie można już współdzielić tej odpowiedzialności, gdyż mogłoby to doprowadzić do powstania bałaganu w zawartości repozytorium, a w skrajnym przypadku do jego utraty w wyniku awarii.

Zakres funkcji administratora to:
 • pielęgnacja struktury pakietowej repozytorium,
 • pielęgnacja metamodelu,
 • pielęgnacja projektowego MDG,
 • generowanie baseline'ów na wniosek użytkowników,
 • opracowanie odpowiednich procedur i projektowych zasad modelowania i korzystania z Modelu,
 • opracowywanie szablonów RTF,
 • odpowiedzialność za spójność modelu, tzn. utrzymywanie referencji pomiędzy widokami i pakietami, deduplikacja powielonych elementów itp.
 • odpowiedzialność za zawartość repozytorium w SVN oraz zawartość bazy danych EA,
 • administrowanie kontami grup i użytkowników w Modelu,
 • administrowanie zakresem uprawnień cząstkowych przypisanych do grup i użytkowników,
 • administrowanie blokadami użytkowników i wyewidencjonowanymi pakietami (check-out),
 • administrowanie tworzeniem replik i ich łączeniem (tylko w przypadku korzystania z mechanizmu replik Sparx EA),
 • tworzenie kopii zapasowych repozytorium przy użyciu mechanizmów bazodanowych lub wirtualizacyjnych po stronie infrastruktury,
 • okresowa archiwizacja Modelu poprzez funkcjonalność Sparx EA - transfer a DBMS project to EAP,
 • przywracanie w razie konieczności poprzedniej wersji Modelu lub wybranych pakietów,
 • wspieranie użytkowników w korzystaniu z Modelu.
Zakres realizowanych zadań administracyjnych może być ograniczony w stosunku do przedstawionej listy na mocy ustaleń projektowych lub po prostu, gdy nie korzystamy z określonej funkcjonalności, np. gdy nie stosujemy MDG, nie wykorzystujemy SVN, czy replik.
Funkcję administratora może również pełnić kilka osób, które mogą dzielić się obowiązkami. Na przykład jedna osoba może być odpowiedzialna za część serwerową (RDBMS, SVN) - najczęściej administrator back office, a druga odpowiedzialna za zawartość repozytorium - najczęściej osoba orientująca się w zawartości Modelu i dobrze znająca możliwości Enterprise Architecta.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz