czwartek, 3 lipca 2014

Model Search - predefiniowane definicje

W artykule wprowadzającym w temat wyszukiwania w programie Enterprise Architect opisałem podstawowe możliwości w zakresie przeszukiwania zawartości projektów EA. Takie wyszukiwanie działa de facto w oparciu o jedną z predefiniowanych definicji, które są wbudowane w aplikację. Takich definicji jest jednak więcej i chciałbym je w tym miejscu przybliżyć.

Lista tych definicji jest dostępna w oknie Model Search w postaci listy rozwijalnej opatrzonej dość intuicyjną nazwą: Search.
Predefiniowane definicje są zgrupowane w sekcji Built-In. Są to:

 • Simple
 • Extended
 • Element Name
 • Attribute Details
 • Find Orphans
 • Failed Internal Tests
 • Method Details
 • Responsibility
 • Resources
 • Requirements
 • Find Bookmarked Elements
 • Recently Modified Elements
 • Recently Modified Diagrams
 • My Checked Out Packages
Lista ta może się różnić w zależności od wersji programu Enterprise Architect.

Wyszukiwanie proste - Simple

Po otwarciu okna wyszukiwania ta definicja jest stosowana jako domyślna. Pozwala na wyszukiwanie frazy wpisanej w polu Search Term w polach: Name, Alias oraz Notes.

Wyszukiwanie rozszerzone - Extended

Służy do wyszukiwania frazy wpisanej w polu Search Term praktycznie we wszystkich możliwych miejscach. Przeszukuje wartości we wszystkich sensownych polach: elementów, atrybutów, metod oraz właściwości związanych z atrybutami i metodami. Ponadto przeszukuje treści scenariuszy przypadków użycia, dane związane z projektem, takie jak: zasoby i zadania, jak również encje przypisane do elementów: changes, issues, tests itd. 

Dokładnie po nazwie - Element Name

Ta definicja służy do odnalezienia szukanego elementu po nazwie. W odróżnieniu od Simple - konieczne jest wpisanie w polu Search Term dokładnie całej nazwy, a nie tylko jego fragmentu. Może być przydatna, gdy wiemy, czego szukamy - dostaniemy wówczas tylko jedną lub kilka pozycji zamiast długiej listy. Mimo, że nazwa definicji wskazuje wprost na nazwę elementu, to warto dodać, że oprócz pola Name przeszukiwane są również pola Alias i to w odniesieniu też do atrybutów, metod i parametrów metod.

Dane atrybutów klas - Attribute Details

Służy do dokładnego przeszukania wszystkich atrybutów i właściwości z nimi związanych zawierających frazę wpisaną w polu Search Term.

Sierotki - Find Orphans

"Sierotka" w EA to utworzony element, który jest widoczny w oknie Project Browser, ale nie znajduje się na żadnym diagramie. W typowych sytuacjach może to wskazywać na jakieś niedopatrzenie, coś co umknęło użytkownikowi w natłoku prac. W końcu, jeśli utworzyliśmy jakiś element, to zazwyczaj po to, by go zwizualizować na diagramie.
Jeśli w polu Search Term wpiszemy na przykład swoją nazwę użytkownika, wówczas lista zwróconych elementów zostanie ograniczona tylko do tych, które sami utworzyliśmy.

Zarządzanie testami - Failed Internal Tests

Jeśli wykorzystujemy Enterprise Architecta do zarządzania testami, wówczas ta definicja może służyć do śledzenia listy testów, które zakończyły się niepowodzeniem i wymagają przeprowadzenia dodatkowych prac. Rezultatem wyszukiwania będzie lista elementów, dla których istnieją tzw. testy wewnętrzne (okno Testing dla wskazanego elementu w oknie Project Browser), których status to Failed.

Dane metod klas - Methods Details

Służy do dokładnego przeszukania wszystkich metod i właściwości z nimi związanych zawierających frazę wpisaną w polu Search Term.

Wewnętrzne wymagania - Responsibility

Pozwala na wyszukanie na podstawie frazy podanej w polu Search Term elementów, które posiadają wewnętrzne wymagania (internal requirements) oraz wartość któregoś z pól takiego wymagania odpowiada szukanej frazie.

Zarządzanie projektem - Resources

Ta definicja służy do wyszukiwania informacji związanych z przypisaniem ról lub zadań do elementów modelu. Pozwala na przeszukanie wartości pól wpisywanych w oknie Project Management, które są przypisane do określonych elementów modelu zgodnych z frazą podaną w polu Search Term.

Zewnętrzne wymagania - Requirements

Służy do wyszukiwania elementów, których wartość dowolnego pola odpowiada frazie wpisanej w polu Search Term, przy czym to wyszukiwanie jest ograniczone tylko i wyłącznie do elementów typu Requirement.

Oznaczone elementy - Find Bookmarked Elements

Pozwala wyświetlić listę elementów, które zostały oznaczone poprzez Shift+Space. Więcej informacji tutaj.

Ostatnio edytowane elementy - Recently Modified Elements

Umożliwia wyświetlenie listy elementów, które zostały ostatnio zmodyfikowane. Ta definicja działa w oparciu o wartość daty modyfikacji elementu. W polu Search Term należy wpisać liczbę odpowiadającą przedziałowi czasu. Np. wpisanie '7' oznacza, że wyszukane zostaną wszystkie elementy, które były edytowane w ostatnim tygodniu.
Warto mieć jednak na uwadze, że nie każda edycja właściwości elementu skutkuje zmianą daty modyfikacji. Na przykład dodanie, zmiana lub usunięcie atrybutu klasy nie zostanie tu odnotowana.

Ostatnio edytowane diagramy - Recently Modified Diagrams

Definicja analogiczna do powyższej, z tym że wyszukiwane są diagramy edytowane w przeciągu podanej liczby dni od bieżącej daty.

Nad czym obecnie pracuję - My Checked Out Packages

To zapytanie może być przydatne tylko dla osób, które pracują w EA skonfigurowanym z systemem kontroli wersji oraz z włączonym modułem Security. Na podstawie nazwy użytkownika aktualnie zalogowanego do modelu zwracane są pakiety, które są aktualnie "wyczekowane" dla niego, czyli w stanie "checked-out". Jest to o tyle istotne, że takie pakiety są zablokowane do edycji dla innych użytkowników. Jeśli brak jest dostatecznej kontroli nad stanem pakietów w systemie kontroli wersji, wówczas może być konieczne stosowanie brutalnej metody zdejmowania blokad.

Modyfikowanie definicji zapytań

Opisane powyżej definicje zapytań są standardowe, w związku z tym nie można ich usunąć i trwale zmienić.
Na szczęście można je dostosować do swoich potrzeb na jednorazowy użytek lub zapisać kopię pod inną nazwą. Modyfikacja istniejących definicji wyszukiwania jest dobrym punktem wyjścia do tworzenia własnych. 
Można na przykład ograniczyć wyniki zapytania Requirements tylko do wymagań o określonym statusie albo wyniki zapytania Simple tylko do elementów określonego typu lub przypisanych do określonej fazy projektu.
Aby zmodyfikować definicję należy nacisnąć przycisk Builder zlokalizowany w prawym górnym rogu okna Model Search. Otworzy się wówczas dodatkowa sekcja okna o nazwie Search Builder, gdzie będziemy mogli dowolnie sterować filtrami i warunkami wyszukania. 
Powyższy zrzut ekranu pokazuje przykład modyfikacji definicji Simple. Wyszukiwane są elementy, które w nazwie, aliasie lub opisie mają frazę 'biblioteka'. Jednak dodatkowo wyszukanie zostało ograniczone do elementów, których autorem jest 'piotr.tretowski' oraz są typu 'Activity' lub 'UseCase'.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz