poniedziałek, 12 sierpnia 2013

Jak przenieść scenariusz do innego przypadku użycia?

W trakcie pracy nad modelem użycia często dochodzi do sytuacji, w której analityk dochodzi do wniosku, że określony scenariusz należy przenieść z jednego przypadku użycia do innego. Może tak się zdarzyć, gdy okazuje się, że scenariusz alternatywny powinien rozwidlać się jeszcze bardziej, czyli mieć jeszcze dodatkowe alternatywy.
Czasem istnieje również potrzeba stworzenia nowego przypadku użycia podobnego do już istniejącego, na przykład, gdy tworzymy kolejną specjalizację przypadku generalizującego.
Gdyby scenariusze pisane były w zwykłym dokumencie MS Word, wówczas przeniesienie czy skopiowanie kroków scenariusza byłoby banalne. Jednak jeśli zdecydowaliśmy się na zastosowanie ustrukturalizowanych scenariuszy (Structured scenario), wówczas staje się to problematyczne.
Na szczęście istnieje rozwiązanie...

Aby skopiować scenariusz(e) z jednego przypadku użycia (nazwijmy go Use Case1) do innego (nazwijmy go Use Case2) należy wykonać następujące kroki.
 1. Dla scenariuszy Use Case1 generujemy diagram aktywności (Activity Diagram).
 2. Generate activity diagram from scenario
 3. W oknie Project Browser powstaje wówczas następująca struktura niezbędna do wyświetlenia diagramu aktywności. Widać, że diagram aktywności znajduje się pod elementem typu Acitivity o nazwie Use Case1_ActivityGraph.
 4. Otwieramy okno edytora scenariuszy docelowego przypadku użycia - Use Case2
 5. Klikamy prawym przyciskiem na liście kroków Use Case2 i wybieramy z menu kontekstowego opcję Create Structure From Generated Activity Diagram.
 6. Pojawi się wówczas okno z zawartością modelu, w którym należy wskazać wygenerowany wcześniej element typu Activity zawierający diagram aktywności.
  Aby ułatwić wyszukiwanie wyświetlane są tylko elementy typu Activity.
 7. Select an Activity (generated from a UseCase Scenario) containing the Diagram
 8. Po naciśnięciu przycisku OK nastąpi automatyczne odtworzenie scenariuszy i ich kroków. Postęp wyświetlany jest w oknie System Output i kończy się wyświetleniem stosownego komunikatu.
 9. Po naciśnięciu przycisku OK w oknie edytora scenariuszy dla Use Case2 pojawia się kopia scenariuszy z Use Case1.


Teraz można przejrzeć utworzoną kopię i wprowadzić ewentualnie modyfikacje, jeśli byłaby taka potrzeba. W szczególności należy mieć na uwadze, że kopiowane są wszystkie scenariusze, które występowały na diagramie aktywności, zatem nadmiarowe scenariusze można usunąć ręcznie.

Jak to działa?

Metoda generowania scenariusza z diagramu aktywności jest formą reverse-engineering. Niezbędne jest uprzednie wygenerowanie diagramu. Elementy na takim diagramie są wzbogacone o dodatkowe informacje przechowywane w formie tagged values. Są one niezbędne do odtworzenia kroków scenariusza w formie Structured Scenario.
Activity step tagged values

Jakie są ograniczenia tej metody?

 • Po pierwsze, można wykorzystać tylko i wyłącznie diagram wygenerowany uprzednio z kroków scenariusza.
 • Po drugie, musi to być zwykły diagram aktywności zawierający elementy typu Activity. Metoda nie zadziała w odniesieniu do diagramów z ActivityParameters, Actions oraz Action Pins.
 • Po trzecie, jeśli docelowy przypadek użycia posiadał już jakieś istniejące scenariusze, wówczas zostaną one usunięte i zastąpione przez importowane scenariusze.
 • Po czwarte, wykorzystany diagram nie może być wygenerowany przez ten sam przypadek użycia, do którego są importowane scenariusze.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz