środa, 3 lipca 2013

Jak wyświetlić dwa diagramy jednocześnie?

Model zazwyczaj składa się z wielu diagramów. Można otworzyć dowolną liczbę diagramów w programie Enterprise Architect. Czasem mamy potrzebę odszukania określonej informacji na jednym diagramie, a następnie przejścia do innego diagramu i porównania informacji tam zawartych z pierwszym diagramem.
W najprostszym przypadku wystarczy przełączać się między zakładkami z nazwami diagramów. Zakładki z nazwami diagramów zostały oznaczone czerwoną elipsą na poniższym rysunku.

Jeśli jednak chcielibyśmy porównać dwa diagramy ze sobą, albo przepisać jakąś nazwę z jednego diagramu na innym diagramie - taka metoda nie jest wystarczająca.

Spróbujmy w takim przypadku stojąc na zakładce z nazwą diagramu wcisnąć lewy przycisk myszy i przeciągnąć do góry.

Spowoduje to pojawienie się nowego okienka zawierającego wybrany i wyciągnięty diagram.

Teraz Diagram1 z tego przykładu został wyświetlony w osobnym, pływającym okienku. Możemy korzystać z niego w ten właśnie sposób, albo zadokować okienko w określonej sekcji interfejsu użytkownika.
Aby zadokować okno można najechać na jeden z przycisków z zestawu pokazanego poniżej. Najechanie myszą powoduje, że program wskazuje miejsce, w którym okno się pokaże. Jeśli puścimy klawisz myszy, wówczas okno zostaje ustawione w wybranym miejscu.
Wybranie przycisku umieszczonego z prawej strony powoduje na przykład wyświetlenie dwóch diagramów obok siebie.
dwa diagramy wyświetlone obok siebie
Dzięki temu można jednocześnie przeglądać i edytować dwa diagramy. O ile oczywiście mamy odpowiednio duży monitor...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz