piątek, 28 czerwca 2013

Co to jest GUID?

Pracując z Enterprise Architect w wielu miejscach można się natknąć na pojęcie: GUID. Jest to skrót od nazwy Globally Unique Identifier, czyli globalnie unikalny identyfikator.
GUID to 128-bitowa liczba służąca do jednoznacznego oznaczenia określonych zasobów. Jest on szeroko stosowany w środowisku Microsoft Windows i wcale nie jest charakterystyczny dla EA.
Może przyjmować mniej więcej taką formę:
1CECA3FE-17EB-40ce-BAFA-13B01F5C5EDC
Myślniki są dodawane tylko w celu poprawy czytelności. Formalnie GUID jest liczbą, jednak developerzy często potrzebują traktować go jako String. Zresztą w repozytorium EA jest on przechowywany jako tekst.

Można go porównać do odcisku palca człowieka. Zakłada się, że każdy człowiek posiada niepowtarzalne odciski palców, dzięki którym można go jednoznacznie zidentyfikować. Podobnie w środowisku informatycznym opracowano odpowiedni standard, dzięki któremu można jednoznacznie wskazać dowolne obiekty. Standard ten został szczegółowo opisany w RFC 4122 A Universally Unique IDentifier (UUID) URN Namespace.
Do wygenerowania GUID wykorzystywane są:

 • The network node ID - ustalany na podstawie Node ID karty sieciowej pobieranej z NetBIOS zgodnie z IEEE 802.
 • A time value - 60 bitowy znacznik czasu, gdzie czas jest określany z dokładnością do 100 ns.
 • A clock sequence value - sekwencja pobierana z zegara systemowego, która zmienia się np. podczas restartu zegara.
 • A version value - wersja algorytmu wykorzystanego do wygenerowania GUID.
W odniesieniu do EA GUID jest generowany dla obiektów w poniższych tabelach:
 • t_attribute
 • t_attributetag
 • t_connector
 • t_connectortag
 • t_diagram
 • t_object
 • t_objectproperties
 • t_operation
 • t_operationparams
 • t_operationtag
 • t_package
 • t_stereotypes
 • t_xref
 • t_xrefsystem
 • t_xrefuser
W przypadku elementów łatwo możemy wyświetlić GUID korzystając z okna Element Properties (wywoływanego z menu Element -> Element Properties - w EA 10).
Ponadto, jeśli chcemy wykorzystać GUID np. w celu wstawienia do zapytania SQL można w łatwy sposób pobrać jego wartość do schowka poprzez zaznaczenie elementu w oknie Project Browser, a następnie wybranie z menu kontekstowego Copy Reference -> Copy Node GUID to Clipboard.

Poniżej przykładowe zapytanie zwracające typ i nazwę elementu przy użyciu wartości ea_guid.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz