środa, 22 maja 2013

Migracja z Archimate 1.0 do Archimate 2.0

W wersji Enterprise Architect 9.3 udostępniono w formie MDG Technology możliwość modelowania z wykorzystaniem notacji Archimate 2.0. Nowa wersja wprowadziła szereg daleko idących zmian. Modelowanie z wykorzystaniem Archimate w nowej wersji znacząco rozszerza semantykę stosowanych elementów i relacji między nimi.
Jeśli organizacja posiadała już uprzednio modele w starszej wersji Archimate, wówczas przejście na nową wersję niekoniecznie musi się wiązać z przerysowaniem istniejących modeli od nowa.

Okazuje się, że Sparx Systems odpowiednio zaadresował ten problem. Migracja modeli jest możliwa z wykorzystaniem metody migrate() z klasy Project dostępnej przez interfejs programistyczny. Zatem nie znajdziemy w menu aplikacji żadnej funkcji, która to umożliwia. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, żeby wykorzystać gotowy skrypt VB opracowany przez producenta.

Skrypt jest dość prosty:

Sub MigrateElement (sGUID, lngPackageID)
 Dim proj as EA.Project
 set proj = Repository.GetProjectInterface
 proj.Migrate sGUID, "Archimate", "Archimate2"
 'refresh the model
 If lngPackageID<>0 Then
         Repository.RefreshModelView (lngPackageID)
 End If
End Sub
Sub MigrateSelectedItem
 Dim selType
 Dim selElement as EA.Element
 Dim selPackage as EA.Package
 selType = GetTreeSelectedItemType
 If selType = 4 Then 'means Element
               set selElement = GetTreeSelectedObject
         MigrateElement selElement.ElementGUID, selElement.PackageID
         MsgBox "Element Migration Completed",0,"Archimate2 Migration"
 ElseIf selType = 5 Then 'means Package
         set selPackage = GetTreeSelectedObject
         MigrateElement selPackage.PackageGUID, selPackage.PackageID
         MsgBox "Package Migration Completed",0,"Archimate2 Migration"
 Else
         MsgBox "Select a Package or Element in the Project Browser to initiate migration",0,"Archimate2 Migration"
 End If
End Sub
Sub Main


Dzięki temu zostaną skonwertowane wszystkie typy diagramów, odpowiednie typy elementów oraz usunięte specyficzne dla Archimate 1.0 atrybuty Tagged Value.

Dla osób, które przywykły do pierwszej wersji notacji istotne może być to, że do zmiany stylu wyświetlania elementów nie stosuje się w nowej wersji Tagged Value iconstyle, tylko korzysta się ze standardowej funkcji Use Rectangle Notation.


czwartek, 9 maja 2013

Polecam anglojęzyczny blog o Enterprise Architect

W grudniu ub. roku +Michał Wolski zauważył, że Enterprise Architect jest coraz bardziej popularny w sieci. Na poparcie tej tezy chciałbym polecić wszystkim czytelnikom również anglojęzycznego bloga autorstwa niejakiego Hamisha -  analityka biznesowego z Melbourne.

Pod adresem http://www.hamishking.com/category/enterprise-architect/ można znaleźć już teraz ciekawe wpisy opisujące na przykład:

  • metody śledzenia zmian w dokumentach wygenerowanych w EA,
  • wskazówki jak uruchomić symulację diagramu stanów,
  • opis importu danych z pliku CSV,
  • oraz bardzo ciekawe zastosowanie dodatku eaDocX do importu i synchronizacji wymagań z plikiem MS Excel.
Oprócz zastosowania EA, autor porusza również inne wątki, ale widać, że w ostatnim czasie sukcesywnie dodaje ciekawe wpisy dotyczące możliwości programu Enterprise Architect.

środa, 8 maja 2013

Adresaci diagramów

Gdy tworzymy diagramy zazwyczaj skupiamy się na tym, aby wiernie odzwierciedlić rzeczywistość zgodnie z regułami zastosowanej notacji. Jednakże to nie jest wystarczające do tego, aby zostały poprawnie zrozumiane przez adresatów.

Czy zastanawialiście się nad tym, komu i do czego opracowywane diagramy mają służyć?Zanim zaczniemy opracowywać diagramy, powinniśmy postawić się w roli adresata diagramów i spróbować sobie odpowiedzieć na poniższe pytania.