czwartek, 18 kwietnia 2013

e-book: Oblicza architektury korporacyjnej

Z ogromną przyjemnością chciałbym poinformować, że w dniu dzisiejszym ma miejsce premiera darmowego opracowania w formie e-booka dotyczącego tematyki architektury korporacyjnej w Polsce. Jest to przedsięwzięcie niekomercyjne zrealizowane pod redakcją prof. SGH, dr hab. Andrzeja Sobczaka w ramach jego prac w Zakładzie Systemów Informacyjnych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.


Na publikację składa się 10 artykułów opracowanych przez 11 autorów, w tym dwa artykuły mojego autorstwa. Poniżej zamieszczam listę artykułów:


 1. Paweł Bartusch, Piotr Materny, Waldemar Piszczewiat - Strategia rozwoju infrastruktury IT. Metodyka opisu i wizualizacji architektury technicznej.
 2. Bogdan Głuszkowski - Metody zmniejszania złożoności architektury.
 3. Krzysztof Gwardys - Wybrane zagadnienia związane z dostosowaniem metody ADM do potrzeb organizacji.
 4. Wawrzyniec Kowalczyk - Ludzkie oblicze architektury korporacyjnej: model kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa.
 5. Andrzej Sobczak - Sposoby oceny dojrzałości praktyki architektonicznej w organizacji.
 6. Sławomir Soszyński - Dlaczego CEO powinien zainwestować w architekturę korporacyjną?
 7. Piotr Szabelak - Główny Architekt – lider wspierający liderów.
 8. Dawid Szymański - Architekt, czyli ten, który się ciągle czepia.
 9. Piotr Trętowski - Kategorie oraz mapowanie wymagań.
 10. Piotr Trętowski  - Śledzenie zmian w architekturze w programie Enterprise Architect.
Wszystkich zainteresowanych zapraszam do pobrania i zapoznania się z opracowaniem, które jest dostępne na stronie: architekturakorporacyjna.pl/zapraszam-do-pobrania-e-booka-oblicza-architektury-korporacyjnej/4442/środa, 17 kwietnia 2013

Wykorzystanie Enterprise Architect w analizie biznesowej

Narzędzie, jakim jest Enterprise Architect posiada bardzo szeroki wachlarz możliwych zastosowań. Jednym z nich jest analiza biznesowa. W ramach analizy EA służy głównie do zarządzania i dokumentowania wymagań, modelowania danych, opracowania modelu procesów biznesowych lub modelu użycia.
Wiodącą organizacją, która wyznacza standardy w zakresie analizy biznesowej jest IIBA (International Institute of Business Analysis).
Niedawno brytyjski oddział tej organizacji opublikował raport zatytułowany IIBA UK Business Analysis Survey 2012 Top Line Results. Raport ten zawiera analizę wyników ankiety dotyczącej charakteru pracy analityka biznesowego w Wielkiej Brytanii w 2012 roku. Dodatkowo opracowane wyniki są porównane z wynikami ankiety z poprzedniego roku, dzięki temu powoli zarysowują się określone trendy.
Z mojego punktu widzenia interesujące są statystyki dotyczące wykorzystywanych narzędzi w analizie biznesowej.
Wykorzystanie narzędzi w analizie biznesowej
Wykorzystanie narzędzi w analizie biznesowej
Źródło: IIBA UK Business Analysis Survey 2012 Top Line Results.

Na pierwszych miejscach pojawiają się narzędzia ogólnego zastosowania, takie jak MS Office, MS Visio, MS Project, czy SharePoint. Nie powinno to dziwić, bo trudno wyobrazić sobie opracowanie dokumentacji bez tego typu narzędzi. Jednak, jak wskazuje IIBA:

Quality Centre (Testing), JIRA (Agile / User Stories), Sparx Enterprise Architect (UML) and BalsamIQ Mock Ups (Mock Ups) are the only non-generalist products which are used by more than 10% of the BA community.
wśród narzędzi, które są dedykowane do pracy projektowej znalazł się Sparx Enterprise Architect.
Oznacza to, że spośród narzędzi do modelowania EA wyróżnia się pod względem wykorzystania spośród takich narzędzi, jak ARIS, IBM Blueworks Live, czy CaseComplete. Podobnie wygląda sytuacja w porównaniu z narzędziami do zarządzania wymaganiami. W tyle zostały takie produkty, jak RequisitePro, czy CaliberRM.

Tendencję wzrostową w zakresie wykorzystania EA pokazuje również następny wykres, który obrazuje zmiany w zakresie wykorzystywania narzędzi w odniesieniu do poprzedniego roku.
Zmiany w wykorzystywaniu narzędzi w analizie biznesowej (2011-2012)
Źródło: IIBA UK Business Analysis Survey 2012 Top Line Results.


Sparx Enterprise Architect wraz z HP Quality Center (Centre) oraz Borland CaliberRM odnotowały największy wzrost.

Można dyskutować o tym, czy zaprezentowane w raporcie wyniki odzwierciedlają prawidłowo rzeczywistość. Raport został opracowany na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej tylko w Wielkiej Brytanii. Ponadto zamieszczono informację, że badana próbka to 360 osób.

A może znacie wyniki podobnych ankiet przeprowadzonych w Polsce?

wtorek, 9 kwietnia 2013

Logowanie - w kontekście przypadków użycia

Niedawno spotkałem się z pytaniem dotyczącym modelowania przypadków użycia i diagramów aktywności. Jeden z użytkowników zastanawiał się nad kwestią umieszczenia na diagramach aktywności wielokrotnie występujących czynności, takich jak logowanie. Jego problem dotyczył tego, czy operacja logowania użytkownika może być zdefiniowana w jednym miejscu w modelu i wstawiana wielokrotnie na różnych diagramach.

poniedziałek, 8 kwietnia 2013

Zrozumienie diagramów UML

Język UML jest od lat uznanym standardem w dziedzinie modelowania. Jeśli istnieją opory w szerszym stosowaniu UML w projektowaniu systemów informatycznych, to najczęściej wynikają one z obaw o zrozumienie modeli przez interesariuszy.
Ostatnio natknąłem się na publikację pod tytułem System Analysis and Design for Advanced Modeling Methods: Best Practices opracowaną w 2009 roku pod redakcją Akhilesh Bajaj oraz Stanisława Wrycza (ISBN 9781605663449). Książka ta stanowi zbiór wyników badań naukowych w obszarze analizy i projektowania systemów oraz metodologii.


piątek, 5 kwietnia 2013

Dojrzałość organizacji w zarządzaniu danymi

W ramach opracowywania architektury korporacyjnej w organizacji jednym z nurtów jest architektura danych. W TOGAF zagadnienie to jest jedną z czterech domen architektonicznych:

 • Business,
 • Data,
 • Application,
 • Technology.

Słownik TOGAF® (dokument TOGAF® 9 Translation Glossary: English - Polish) definiuje, że architektura danych to:
Struktura logicznych i fizycznych danych organizacji, a także zasobów używanych do zarządzania tymi danymi.
W książce pod tytułem The Art of Enterprise Information Architecture: A Systems-Based Approach for Unlocking Business Insight znalazłem interesujący model dojrzałości organizacji w zarządzaniu informacjami. Model ten pokazuje w jaki sposób organizacja może rozwijać się w tym zakresie i do czego dążyć.

środa, 3 kwietnia 2013

Model UML Super Structure w EA

Europejski oddział firmy Sparx Systems kilka dni temu opublikował graficzną wersją notacji UML opartą na aktualnej obecnie specyfikacji UML 2.4.1 opracowaną przez OMG.

Model jest dostępny w formie raportu HTML pod adresem: http://umlnotation.sparxsystems.eu/

Główna strona wygląda następująco:
uml notation superstructure model

A poniżej przykład diagramu opisującego relację generalizacji.
UML notation - generalization metamodel
Informacje zawarte w tym modelu nie wnoszą nic nowego poza oficjalną specyfikacją. Ale w przypadku, gdy przeszukiwanie oficjalnej specyfikacji UML byłoby kłopotliwe - te diagramy mogą być przydatne.