piątek, 8 marca 2013

Strona startowa modelu

W przypadku modeli opracowywanych przez wiele osób mamy zazwyczaj do czynienia z rozbudowaną strukturą pakietową. Im większa złożoność modelu, tym trudniej coś w nim znaleźć. Z problemami w odnalezieniu właściwych treści borykają się zazwyczaj nowi członkowie zespołu projektowego oraz osoby, które korzystają z modelu sporadycznie - czyli kierownictwo projektu i oczywiście klient.

Wyobraźmy sobie frustrację klienta, któremu zlecono zaopiniowanie modelu podczas odbiorów produktu. Nie dość, że klient może nie czuć się komfortowo ze zrozumieniem notacji UML, BPMN czy Archimate, to jeszcze musi znaleźć właściwe diagramy i zrozumieć, w jaki sposób składają się one w całość. Bywa, że taka frustracja znajduje swoje odzwierciedlenie w zgłaszanych uwagach. A każda zgłoszona uwaga może wpływać na opóźnienia w odbiorach, a opóźnienia przekładają się już wprost na koszty projektu. Może zatem warto poświęcić trochę czasu na opracowanie odpowiedniej struktury pakietowej, a później na ułatwienie nawigacji w modelu?
Poza tym o modelu, w którym zadbano odpowiednio o wsparcie w poruszaniu się po zawartości można powiedzieć, że jest dopracowany i przemyślany. Brak jakichkolwiek elementów nawigacyjnych może sprawiać wrażenie, że nie wykazano troski o jego budowę, może zatem nie wykazano również troski o zawartość merytoryczną?
Program Enterprise Architect daje możliwość wybrania danego diagramu jako domyślny dla modelu. W tym celu w kontekście aktualnie wyświetlanego diagramu można wybrać z menu Diagram -> Advanced -> Make Model Default.
Make Model Default - ustawienie diagramu startowego

Po wykonaniu tej operacji przy następnym wczytaniu modelu wybrany model zostanie automatycznie wyświetlony.

Warto zatem przygotować diagram, który będzie stanowić stronę startową modelu i ustawić go jako domyślny dla modelu. Diagram taki można zaprojektować na wiele sposobów. Wszystko zależy od inwencji administratora modelu. Przy projektowaniu takiego diagramu można wziąć pod uwagę zalecenia stylu stosowane w organizacji oraz formę dokumentacji projektowej stosowaną w MS Word. Taka strona startowa może nawiązywać do nich swoją formą. Ponadto warto uwzględnić również czynniki użytecznościowe (usability), mając na uwadze możliwość łatwego zrozumienia zawartości strony startowej już na pierwszy rzut oka.

Stronę startową można przygotować z użyciem dowolnych elementów, takich jak boundary, hyperlink, text element oraz image.

Strona taka może wyglądać na przykład tak:
przykładowa strona startowa modelu EA

Albo tak:
przykładowa strona startowa modelu EA z linkami do podstron


Czasem może być zasadne stworzenie jednej głównej strony oraz stron głównych dla poszczególnych modułów modelu powiązanych wzajemnie ze sobą linkami.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz