czwartek, 7 marca 2013

Jak wysłać komuś link do diagramu w modelu?

Czy byliście kiedyś w sytuacji, gdy ktoś prosił o znalezienie i wskazanie konkretnego diagramu w jakimś modelu? Czasem nie wystarczy zapisać taki diagram w formie pliku graficznego (na przykład PNG) i wysłać go mailem.
Często konieczne bywa wskazanie miejsca, gdzie taki model się znajduje (może to być współdzielony plik EAP lub baza danych EA) oraz opisać miejsce, gdzie poszukiwany diagram znajduje się w strukturze pakietowej. Skomplikowane i czasochłonne, prawda? Zwłaszcza, gdy odbiorca dzwoni jeszcze z narzekaniem, że mimo wszystko nie może znaleźć albo samego modelu, albo diagramu...W artykule Do czego może służyć wysyłanie maili w Enterprise Architect opisałem możliwość wysyłania maili wewnątrz repozytorium EA skierowanych do innych użytkowników modelu, w mailach takich można łatwo przesyłać linki. Jednak co z tego, skoro w praktyce korzystamy ze zwykłej poczty elektronicznej...

W menu File programu Enterprise Architect łatwo można znaleźć opcję o nazwie: Save Project Shortcut...
EA - menu - Save Project Shortcut
Nazwa tej opcji na pierwszy rzut oka kojarzy się z tworzeniem skrótów na pulpicie MS Windows. Założę się, że mało kto zwrócił na nią uwagę.
I rzeczywiście wywołanie tej opcji pozwala utworzyć plik zawierający tylko tzw. EA Connection String do modelu. Przykładowa zawartość takiego skrótu to:
EAConnectString:C:\eablogpl\eablog.eap
Dodatkowo wadą tworzenia takich skrótów jest to, że noszą one rozszerzenie pliku EAP, czyli takie samo, jak zwykłe repozytorium EA. Czasem stosowanie takich skrótów może sprawiać problemy takie, jak znane niegdyś opowieści o blondynkach, którym się udawało skopiować cały film na dyskietkę, a potem się okazywało, że to tylko skrót.

Poniżej zamieściłem widok zawartości folderu, w którym znajduje się przykładowe repozytorium EA oraz skrót do niego. Jedyną różnicą pomiędzy samym modelem a skrótem stanowi przede wszystkim wielkość pliku.


Zalety tworzenia skrótu do modelu ujawniają się dopiero, gdy chcemy wysłać mailem (lub przekazać w inny sposób) link do konkretnego diagramu w modelu. W tym celu należy otworzyć taki diagram i wybrać tę opcję w menu. Pojawi się wówczas okno, takie jak zamieszczono poniżej.

W obszarze Actions when model is opened znajduje się lista aktualnie otwartych diagramów i innych widoków (w tym wypadku jest to macierz zależności o nazwie Realizacja wymagań). Jeśli pozostawimy zaznaczone checkboxy przy wyświetlonych pozycjach i naciśniemy przycisk OK, wówczas zostanie utworzony na dysku plik o nazwie wskazanej w polu Target File.

Zawartość takiego pliku dla powyższego przykładu wygląda następująco:
EAConnectString:C:\eablogpl\eablog.eap
OpenActions:$diagram://{3A575C2A-EC3C-420e-A9C6-253DA8071739}
$diagram://{CAEACF53-9E0C-4c83-B3C1-E1F00A7C583C}
$diagram://{67F84433-CE0B-4eb4-BC8C-969673BEE044}
$matrix://Realizacja wymagań

Zatem oprócz ścieżki do modelu (EA Connection String) zostały zapisane akcje, które mają być wykonane po otwarciu modelu. Akcje te wskazują na otwarcie diagramów lub macierzy zależności wraz z podaniem identyfikatora lub nazwy.

Użytkownik, który skorzysta z takiego skrótu (zakładając że posiada dostęp do wskazanego modelu) nie będzie musiał szukać samodzielnie diagramu, bo diagram sam się otworzy wraz z modelem.

Opcja służąca do tworzenia skrótów może być wykorzystywana również w innych celach. Stanowi na przykład alternatywę dla tworzenia zestawów roboczych opisanych w artykule Środowisko pracy - zestawy robocze. Być może jest to nawet prostsze rozwiązanie. Przykładowy scenariusz może wyglądać następująco:

  1. Nadchodzi koniec pracy danego dnia, a mamy rozgrzebaną pracę - tworzymy skrót zapisując linki do otwartych diagramów.
  2. Powrót do pracy - otwieramy model korzystając ze skrótu, wyświetlana treść w programie EA jest dokładnie taka sama, jak poprzedniego dnia.
  3. Nadchodzi koniec pracy następnego dnia - aktualizujemy skrót.
  4. itd...
1 komentarz:

  1. Co w przypadku gdy korzystamy z SVN, czy można zapisać w takim skrócie zmienną z Local Path?

    OdpowiedzUsuń