wtorek, 12 marca 2013

Obrazek w Shape Script

Opisałem dotychczas dwie metody pozwalające na zmianę sposobu wyświetlania elementów na diagramach w zależności od przypisanego stereotypu.

Są to:

Istnieje jeszcze jedna metoda, która cechuje się największą elastycznością i daje niemal nieograniczone możliwości modyfikacji sposobu wyświetlania elementów. Jest to Shape Script.


Co to jest Shape Script?

Shape Script to specjalny język skryptowy opracowany z myślą o definiowaniu kształtu wyświetlanych elementów i konektorów w modelu EA. Dzięki temu wygląd elementu może się zmieniać w zależności od jego proporcji, możliwe jest wyświetlenie lub ukrycie określonych informacji w przeznaczonych do tego obszarach.
Opis składni i możliwych zastosowań Shape Script to osobny temat.
Więcej na ten temat można znaleźć w EA User Guidehttp://www.sparxsystems.com/enterprise_architect_user_guide/9.3/standard_uml_models/shape_script_overview.html

W tym miejscu wystarczającą informacją jest to, że opis wyglądu elementu składa się z następujących sekcji:

  • shape main - instrukcje do narysowania całego obiektu
  • shape label - instrukcje do wypisania tekstu, gdzie label to nazwa sekcji
  • decoration - instrukcje do wzbogacenia obiektu o dodatkowe wektorowe elementy graficzne, takie jak prostokąty, linie, itp...

Umieszczanie obrazka w Shape Script

Na szczęście, aby wykorzystać plik graficzny w Shape Script nie trzeba znać składni tego języka skryptowego. Wystarczy tylko wstawić w podanym poniżej miejscu nazwę obrazka, taką samą, jaką można znaleźć w oknie Image Manager.

shape main{
     layouttype="border";
     image("<nazwa_obrazka>",0,0,100,100);
     addsubshape("name","S"); 

     shape name
     {
           h_align="center";
           print("#NAME#");
     }
}

Na przykład, aby wstawić obrazek o nazwie Image1003 (opisany w artykule Jak dodać obrazek do modelu) skrypt powinien wyglądać jak pokazano poniżej.

shape main{
     layouttype="border";
     image("Image1003",0,0,100,100);
     addsubshape("name","S");

     shape name
     {
           h_align="center";
           print("#NAME#");
     }
}

W tym celu w oknie Settings --> UML Types, w zakładce Stereotypes dla wybranego stereotypu należy w sekcji Override Appearance zaznaczyć Shape Script, a następnie nacisnąć przycisk Edit.
Otworzy się wówczas okno Shape Editor.
Shape Script Editor - okno programu EA

W obszarze roboczym należy wkleić podany powyżej skrypt. Z prawej strony wyświetlany jest podgląd. 

Taki skrypt możemy udoskonalać dodając na przykład instrukcje warunkowe pozwalające na wyświetlenie wybranych wartości Tagged Values itp.

Zastosowanie połączenia Alternate Images (plików graficznych) z Shape Script jest najlepszą metodą do opracowania własnego zestawu typów elementów dystrybuowanych w postaci MDG Technology.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz