środa, 28 listopada 2012

Podstawy EA - cz. I Wprowadzenie

Dotychczas moje artykuły dotyczyły zaawansowanych mechanizmów w programie Sparx Enterprise Architect (EA) i były skierowane przede wszystkim do osób zaznajomionych z programem oraz pracujących w zespołach projektowych. Uznałem jednak, że nadszedł czas przybliżenia programu Sparx Enterprise Architect osobom, które jeszcze nie miały z nim styczności.

Czym jest Sparx Enterprise Architect?

Enterprise Architect to narzędzie typu CASE (Computer-Aided Software Engineering) służące do wspomagania projektowania oprogramowania. Narzędzie to wspomaga procesy analizy, projektowania i programowania poprzez automatyzację metod projektowania, tworzenia kodu oraz dokumentacji. Na różnych stronach internetowych łącznie z polską wersją Wikipedii (polecam porównanie zawartości polskojęzycznej strony ze stroną anglojęzyczną) można spotkać się z niesprawiedliwą informacją o tym, że Enterprise Architect to narzędzie do modelowania. Do samego modelowania równie dobrze może służyć MS Visio, a każdy kto miał styczność z obydwoma programami od razu widzi, jak wielka przepaść dzieli te dwa programy.
Przy użyciu Enterprise Architecta możliwe jest wsparcie całego cyklu wytwórczego systemu informatycznego począwszy od zarządzania wymaganiami i procesami biznesowymi poprzez modelowanie klas i aktywności w UML do zarządzania zmianami i zgłoszeniami błędów w okresie utrzymania systemu.
EA można utożsamiać z narzędziem do notacji UML, gdyż duży odsetek zastosowań to modelowanie tylko w UML, ale warto mieć świadomość, że EA umożliwia zastosowanie wielu różnych notacji, na czele z BPMN czy Archimate.
Program ten jest jednak na tyle elastyczny, że może równie dobrze służyć jednej osobie do stworzenia pojedynczego diagramu, jak i licznemu zespołowi projektowemu w dużym projekcie.

Tutorial

Załóżmy, że mamy po raz pierwszy do czynienia z programem Enterprise Architect. Słyszeliśmy, że jest to świetne narzędzie do modelowania i chcemy go poznać lub nasz przełożony sugeruje, że powinniśmy od tej pory go używać.

Po zapoznaniu się z niniejszym tutorialem będziemy w stanie:
  • stworzyć nowy projekt,
  • rozpocząć edycję określonego typu modelu z szablonu,
  • modyfikować strukturę pakietową projektu,
  • tworzyć i usuwać elementy i relacje między nimi,
  • manipulować zawartością diagramów.
Aby wykonać pierwsze kroki w EA możemy skorzystać z wersji trial (30-dniowej), a być może mamy już zakupioną licencję. Zakładam, że program został już poprawnie zainstalowany, gdyż proces instalacji nie powinien nastręczać trudności. W trakcie instalacji wystarczy wybierać domyślne ustawienia i na wszystkie pytania odpowiadać twierdząco.

Podstawowe pojęcia

Zanim przejdziemy do programu zapoznajmy się z kilkoma podstawowymi pojęciami, którymi będziemy operować.

 Pojęcie Znaczenie
 PakietKontener, w którym są przechowywane elementy, oprócz nich pakiet może przechowywać również inne pakiety oraz diagramy. W oknie Project Browser jest opatrzony ikonką folderu.
Szczególnym pakietem jest pakiet root, czyli pakiet najwyższego poziomu. Jego domyślną nazwą jest 'Model'. Może zawierać tylko widoki.
 WidokPakiet na pierwszym poziomie pod pakietem typu root.
Opatrzony jest w oknie Project Browser ikonką folderu wraz z dodatkowym elementem graficznym reprezentującym jego typ.
 DiagramGraficzna reprezentacja elementów wraz z ich atrybutami oraz wzajemnymi powiązaniami.
Różne typy diagramów mogą prezentować różne aspekty rozwiązania.
 ElementStanowi podstawę zakresu informacyjnego modelu. Każdy element posiada swój typ, znaczenie, reguły oraz jest zgodny z określoną notacją.
 RelacjaDefiniuje określone powiązanie pomiędzy określonymi elementami. Elementy modelu mogą wchodzić między sobą w różnego typu relacje. Relacje są prezentowane na diagramie w postaci linii, których początek i koniec jest przywiązany do elementu.

Zacznijmy od uruchomienia programu, a potem przejdźmy do części drugiej, która opisuje utworzenie nowego projektu.

Spis treści

Aby ułatwić korzystanie z tutoriala został on rozbity na kilka części:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz