poniedziałek, 12 listopada 2012

Kopiowanie atrybutów i metod pomiędzy klasami

class icon
Elementy umieszczane w modelu programu Enterprise Architect, takie jak klasy UML mogą mieć przypisane jako właściwości (features) atrybuty i metody. Może się zdarzyć, że kilka różnych klas powinno mieć taki sam atrybut lub metodę lub nawet cały zestaw.


Jak skopiować atrybuty lub metody pomiędzy klasami?

Nie jesteśmy zmuszeni do wielokrotnego tworzenia tych samych atrybutów lub metod klasy.
diagram klas - class diagram

Zamieszczony tutaj przykład pokazuje jak można skopiować istniejące atrybuty i metody (element features) z jednej klasy do drugiej.
 1. Otwórz diagram zawierający klasę, do której chcesz skopiować atrybuty lub metody.
  W tym przykładzie będziemy kopiować do Class2 oraz Class3 z klasy Class1, która akurat jest na tym samym diagramie.
 2. W oknie Project Browser rozwiń właściwości wybranej klasy.
  W tym przykładzie jest to Class1, tak aby widoczne były: atrybut1, atrybut2, atrybut3, get(int) oraz set(int).
 3. Zaznacz właściwości, które chcesz skopiować.
  Można stosować klawisze Ctrl (do wskazania konkretnych pozycji) oraz Shift (do zaznaczenia zasięgu zaznaczenia).
 4. Przeciągnij myszą zaznaczone pozycje z okna Project Browser na wybraną klasę na diagramie.
 5. Program utworzy kopie tych właściwości.
Poniższy zrzut ekranowy prezentuje efekt końcowy.

W tym przykładzie z klasy Class1 do klasy Class2 został skopiowany atrybut3 oraz metody get() i set(), a do klasy Class3 atrybuty atrybut1, atrybut3 oraz metody get() i set().

Można również przenosić właściwości klasy (zamiast tworzenia kopii). Do tego celu najwygodniejsze jest przeciąganie myszą atrybutów lub metod z jednej klasy na drugą w obrębie okna Project Browser zamiast z okna Project Browser na diagram.

Zastosowanie tej metody pozwala zaoszczędzić czas na ręczne tworzenie duplikatów oraz zmniejsza ryzyko popełnienia błędów przy manualnym wprowadzaniu danych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz