środa, 14 listopada 2012

Eksport modeli UML do Eclipse

Sparx, producent Enterprise Architect kilka lat temu postawił na interoperacyjność tworzonych modeli i umożliwienie wymiany danych z innymi narzędziami. Ten cel jest wspierany przez możliwość eksportu i importu modeli w formacie XMI (XML Metadata Interchange).
EA umożliwia tworzenie i obsługę formatu zgodnego ze specyfikacją UML opracowaną przez OMG oraz różnych innych wariantów wersji formatu XMI. Jednakże implemenentacja standardu XMI w jednym z najbardziej popularnych narzędzi klasy IDE, jakim jest Eclipse nieco różni się od implementacji XMI w Enterprise Architect.

Z pomocą w tym zakresie przychodzi firma LieberLieber, która znana jest z budowania różnego rodzaju rozwiązań bazujących na Enterprise Architect. Firma ta opublikowała ostatnio skrypt XSLT obudowany w formie MDG Technology. Dodatek ten umożliwia eksport modeli UML, który jest poprawnie obsługiwany przez Eclipse.

Aby wykorzystać ten dodatek należy dodać na swojej stacji roboczej wprost ze strony firmy LieberLieber poprzez menu Settings -> MDG Technologies -> Advanced -> Add URL....
Można też alternatywnie zapisać plik UMLExportTechnology_v1.xml na dysku lokalnym i korzystać z MDG bez konieczności łączenia się do strony firmy LieberLieber poprzez wybranie w ostatnim kroku Add Path... i wskazanie katalogu z wyżej wymienionym plikiem XML.

Obecnie wspierany jest eksport modelu klas i maszyn stanowych. Sądzę, że z punktu widzenia zastosowania modelu UML w Eclipse jest to wystarczający zestaw.

Adres MDG Technology do podłączenia w EA: https://demo.lieberlieber.com/downloads/UMLExportTechnology_v1.xml

Więcej informacji na stronie: blog.lieberlieber.com/2012/11/13/export-your-ea-models-for-eclipse

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz