środa, 1 sierpnia 2012

Do czego może służyć wysyłanie maili w Enterprise Architect?

Enterprise Architect od wersji 9.0 wraz z wieloma innymi nowinkami został wyposażony w funkcjonalność usprawniającą komunikację między członkami zespołu projektowego. Funkcja ta została nazwana Internal Mail i polega w skrócie na możliwości wymiany korespondencji mailowej między użytkownikami modelu.
Można odnieść pierwsze wrażenie, że to niepotrzebne wymyślanie koła na nowo. Przecież zespół projektowy na ogół i tak korzysta z jakiegoś systemu pocztowego.
No dobrze, ale przyjrzyjmy się tej funkcjonalności bliżej.


Korzystanie z Internal Mail możliwe jest tylko w przypadku:
- włączonego modułu Security,
a zatem dostępne jest, gdy korzystamy z edycji Corporate, Business and Software Engineering lub Ultimate.
Wysyłana korespondencja krąży tylko pomiędzy użytkownikami programu Enterprise Architect, brak jest możliwości skonfigurowania programu tak, aby mógł korzystać z jakiegokolwiek zewnętrznego serwera pocztowego. Zatem, aby odebrać maila konieczne jest uruchomienie programu Enterprise Architect i zalogowanie się do współdzielonego modelu.
Po poprawnym zalogowaniu się do modelu program sprawdza, czy w skrzynce odbiorczej użytkownika znajduje się jakaś nieprzeczytana wiadomość. Jeśli zostanie znaleziona, wówczas w prawym dolnym rogu ekranu (w obszarze powiadomień) pojawia się notyfikacja. Powiadomienie takie pojawia się również podczas pracy z programem po kilkunastu sekundach od wysłania maila.

Model Mail - 1 new message(s)
Kliknięcie na informacji "1 new message(s)" powoduje otwarcie okna Personal Information na zakładce Model Mail. Zawartość tej zakładki to nic innego jak Skrzynka Odbiorcza użytkownika modelu. W oknie tym zlokalizowana jest również zakładka Sent Items zawierająca listę wysłanych wiadomości.
Okno Personal Information można otworzyć niezależnie korzystając z menu: View --> Personal Information.
Menu View: Personal Information
Poniższy zrzut ekranu prezentuje przykładowy widok zawartości skrzynki odbiorczej.
Model Mail: Skrzynka odbiorcza
Korzystanie z funkcjonalności poczty elektronicznej w modelu jest intuicyjne i nie wymaga żadnego przeszkolenia. Możliwe jest:
 • odczytywanie wiadomości od innych członków zespołu projektowego,
 • odpowiadanie na otrzymane wiadomości i przesyłanie ich dalej do większej grupy odbiorców,
 • tworzenie nowej wiadomości,
 • usuwanie wiadomości wysłanych i otrzymanych.
Wiadomości możemy wysyłać do poszczególnych osób lub do całych grup zgodnie z zdefiniowanymi nazwami użytkowników i grup w module Security. Dodatkowo wiadomości mogą być oznaczane flagami, których znaczenie można zdefiniować w projektowych zasadach korzystania z modelu.
Okno z zawartością wiadomości wygląda tak, jak na poniższym zrzucie:
Model Mail - przykładowa wiadomość

No dobrze, ale czy funkcjonalność Internal Mail posiada jakieś zalety w stosunku do klasycznych systemów mailowych? Czy warto z tego korzystać?
Pracując w zespole projektowym zazwyczaj każdy wysyła i odbiera wiele maili, skrzynka pocztowa szybko puchnie, a odnalezienie jakiejś konkretnej wiadomości sprzed kilku tygodni czy miesięcy nastręcza nieco trudności. Wykorzystanie Internal Mail może mieć sens, gdy widzimy potrzebę "odsiania" wiadomości dotyczących prac projektowych w kontekście modelu od innych wiadomości.
Wraz z Internal Mail można równocześnie korzystać z funkcjonalności Team Review (patrz również: Co to jest Team Review?) w taki sposób, że w sprawie bieżących problemów korzystamy z maili, zaś wszelkie wskazówki, instrukcje, czy ustalenia projektowe publikujemy w formie artykułów w forum dyskusyjnym Team Review.
Najważniejszą zaletą korespondencji w ramach modelu jest jednak możliwość umieszczania linków (hiperłączy) do wybranych treści w modelu. Wielokrotnie sam wysyłałem klasyczne maile dotyczące na przykład konkretnego diagramu, czy pakietu, a w treści musiałem ręcznie opisywać miejsce położenia w hierarchii pakietów.
Zamiast tego można skorzystać z przycisku Insert Quick Link (na ekranie edycji wiadomości) lub przycisk Hyperlink (zlokalizowanego poniżej) do wstawienia odpowiednio aktualnie otwartego lub zaznaczonego diagramu lub pakietu albo linka do:
 • konkretnego atrybutu elementu,
 • polecenia Enterprise Architect,
 • konkretnego elementu,
 • pliku zewnętrznego w systemie plików,
 • strony pomocy Enterprise Architect,
 • definicji Matrix Relationship,
 • konkretnego pakietu,
 • definicji wyszukiwania (search),
 • artykułu bądź kategorii w Team Review,
 • dowolnej strony WWW, np. projektowego Sharepointa.
Enterprise Architect - insert hyperlink

Zatem podsumowując: wysyłanie maili może być przydatne dla zespołu projektowego w sytuacji, gdy:
 • zależy nam na łatwym dostępie do informacji istotnych w kontekście modelu EA,
 • gdy chcemy przesłać komuś link do konkretnego fragmentu treści w modelu, np. diagramu lub pakietu.
W pozostałych przypadkach lepszym rozwiązaniem jest poleganie na innych metodach komunikacji, które do tej pory sprawdzały się w pracach projektowych.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz