wtorek, 17 lipca 2012

Jak zmienić swoje hasło w repozytorium EA?

Niniejszy post jest skierowany do osób, które korzystają z modelu EA z włączonym modułem Security, którego zastosowanie wymaga logowania do modelu. W takiej sytuacji najczęściej administrator repozytorium konfiguruje grupy, przypisuje użytkowników do grup i ustala inicjalne hasła.
Podczas ustalania hasła brak opcji wymuszenia zmiany hasła przy pierwszym logowaniu (choć wcale nie brakuje takiej opcji). Użytkownicy zazwyczaj korzystają z haseł, które zostały im przydzielone nie wiedząc że mają możliwość samodzielnej zmiany.
Kwestia zmiany hasła wydaje się być trywialna, ale w sytuacji, gdy administrator ustala hasła wszystkim takie samo hasło lub wg tej samej reguły (np. <imię>123.) można założyć, że konta nie są chronione hasłem.

Zmiana hasła dostępna jest po wybraniu z menu Project-->Security-->Change Password...
zmiana hasła w Enterprise Architect

Po wyborze tej opcji z menu otwiera się standardowe okno, w którym należy wprowadzić dotychczasowe hasło oraz dwukrotnie nowe hasło.

I już.
Po zatwierdzeniu przyciskiem OK można logować się przy użyciu nowo ustawionego hasła.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz